"Thailand" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

ThailandTajlandia

Beispieltexte mit "Thailand"

Einfuhren aus ThailandWielkość przywozu z Tajlandii
Feststellungen in Bezug auf ThailandUstalenia w odniesieniu do Tajlandii
Eröffnung eines Zollkontingents von 10 Tonnen für ThailandOtwarcie kontyngentu taryfowego w wysokości 10 ton alokowanego dla Tajlandii
WHS transferierte sowohl Arbeitskräfte als auch alle erforderlichen Maschinen, einschließlich Galvanisieranlagen, von seiner chinesischen Produktionsstätte nach Thailand.Firma WHS przemieściła ze swoich chińskich zakładów produkcyjnych zarówno siłę roboczą, jak i wszystkie niezbędne maszyny, włącznie z urządzeniami galwanizującymi.
Dem Lieferland Thailand zugeteiltPrzydzielony Tajlandii jako państwu dostarczającemu
Marktanteil der Einfuhren aus Thailand (%)Udział przywozu z Tajlandii w rynku (%)
Preise der Einfuhren aus Thailand (EUR/Tonne)Ceny przywozu z Tajlandii (EUR/tona)
Die Einfuhren aus Thailand und der VR China wurden daher kumulativ beurteilt.W związku z tym przywóz z Tajlandii i ChRL poddano łącznej ocenie.
Kein Hersteller oder Ausführer in der VR China oder Thailand beantwortete den Fragebogen.Żaden z producentów oraz eksporterów z ChRL oraz Tajlandii nie odpowiedział na kwestionariusz.
Seine Einfuhren machten nur einen geringen Teil der Gesamteinfuhren aus Thailand im UZÜ aus.Jego przywóz reprezentował niewielki odsetek łącznego przywozu z Tajlandii podczas ODP.
Allerdings beantworteten nur jeweils drei Hersteller aus Brasilien, Thailand und Russland den Fragebogen.Tylko trzech producentów odpowiednio z Brazylii, Tajlandii i Rosji przedłożyło jednak odpowiedzi na kwestionariusz.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Thailand, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan, Hongkong SVRTajlandia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Hongkong SRA.
Als Ursprungserzeugnis Thailands angemeldete EinfuhrenPrzywozy deklarowane jako pochodzące z Tajlandii
Der Antrag auf Erteilung einer Einfuhrlizenz und die Lizenz enthalten in Feld 8 die Angabe „Thailand“.Sekcję 8 wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz oraz same pozwolenia należy oznaczyć napisem „Tajlandia”.
Unter diesen Umständen wird der Schluss gezogen, dass im UZ kein Versand von RBM über Thailand stattfand.W tych okolicznościach uważa się, że przeładunek mechanizmów w Tajlandii nie miał miejsca w okresie dochodzeniowym.
Dieselben Ausführer und Einführer schlugen Thailand, Indien und Indonesien als geeignetere Vergleichsländer vor.Wspomniani eksporterzy i importerzy zaproponowali Tajlandię, Indie oraz Indonezję jako bardziej odpowiednie państwa analogiczne.
Eröffnung eines Zollkontingents von 79705 Tonnen, von denen 62905 Tonnen Brasilien und 14000 Tonnen Thailand zugewiesen werdenOtwarcie kontyngentu taryfowego w wysokości 79705 ton, z których 62905 ton przyznaje się Brazylii, a 14000 ton Tajlandii
Den Herstellern/Ausführern in Thailand und der VR China und den Einführern in der Gemeinschaft wurden Fragebogen übermittelt.Do producentów/eksporterów w Tajlandii i ChRL oraz do importerów we Wspólnocie rozesłane zostały kwestionariusze.
Daher wurden die bereits erfolgten Verpflichtungsannahmen widerrufen und die Verpflichtungsangebote von 10 weiteren ausführenden Herstellern in Thailand abgelehnt.W konsekwencji przyjęte zobowiązanie zostało wycofane, a zobowiązania złożone przez 10 innych tajlandzkich producentów eksportujących odrzucono.