"Terminmarkt" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch

Terminmarktrynek terminowy

Beispieltexte mit "Terminmarkt"

Anhand des Ertrags von auf dem Terminmarkt gekauften sechsmonatigen Staatspapieren.Na podstawie dochodu z sześciomiesięcznych certyfikatów depozytowych nabytych na rynku transakcji terminowych.
Im Zuckersektor werden die Exportgeschäfte normalerweise durch Verträge auf fob-Basis am Londoner Terminmarkt geschlossen.W sektorze cukru operacje wywozu przeprowadzane są na podstawie umów zdefiniowanych jako „Franco statek” na londyńskiej giełdzie transakcji finansowych.