"Teller" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Tellertalerz

Beispieltexte mit "Teller"

flache Teller (z. B. Polystyrol oder Porzellan), mit dreistelligen Zufallscodes gekennzeichnet,płaskie talerze (np. polistyrenowe lub porcelanowe), oznakowane przypadkowymi kodami trzycyfrowymi,
Maschinen zum Formpressen von Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe (einschließlich Eierkartons, Teller für Konfekt, Campinggeschirr, Spielzeug)Maszyny do formowania przedmiotów z masy papierniczej, z papieru lub tektury (włączając do formowania opakowań do jaj, talerzy lub naczyń do wyrobów cukierniczych lub kempingowych, zabawek)

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Erstelleropracował
Erstellerproducent
Herstellererklärungdeklaracja producenta
Gummischleiftellerpłyta szlifierska talerzowa
Herstellerpüfzertifikatcertyfikat producenta
Name AufbauherstellerNazwa producent nadwozia
Systemeinstellungen Herstellerfabryczne ustawienia systemu
Hersteller WerkstoffProducent Materiał
Schleifteller mittelharttarcza ściernicy, średniotwarda
Zentrierteller, beschichtettalerzyk centrujący, powlekany
mit Hersteller-Prüfprotokollz protokołem kontrolnym producenta
mit Herstellerprüfzertifikatz certyfikatem producenta
durch den Herstellerprzez producenta
siehe Doku HerstellerPatrz dokumentacja producenta
Feder für Zentriertellersprężyna do talerza centrującego
Einstellungen & Herstellerustawienia & producent
automatischer Bandrücklauf, Bandfeststellerautomatyczne zwijanie taśmy, hamulec taśmy
Name des Herstellersnazwa producenta
Zentrierteller aus Stahltalerz centrujący stalowy
Anschrift des Herstellersadres producenta
Schleiftellermaß über Eckwymiary płytki mocującej mierzone od narożników
Schleifteller für Fiberscheibenściernica tarczowa o małej grubości
Tellerfedern aus Eisen oder StahlSprężyny talerzowe, z żeliwa lub stali
Hiermit erklärt der Herstellerniniejszym oświadcza producent
Service - Einstellungen HerstellerSerwis - ustawienia producenta
Anträge der ausführenden HerstellerSkargi producentów będących jednocześnie eksporterami
Alle übrigen ausführenden HerstellerDla wszystkich pozostałych producentów eksportujących
Quelle: Fragebogenantworten der UnionsherstellerŹródło: Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych
Produktionskapazität der ausführenden HerstellerMoce produkcyjne producentów eksportujących
Quelle: Fragebogenantworten der Stichprobenherstellerodpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów objętych próbą
Hinweise des Herstellers beachtenPrzestrzegać wskazówek producenta.
Hersteller- oder Handelsmarke …Znak handlowy lub nazwa handlowa …
siehe Betriebsanleitung des HerstellersPatrz instrukcja obsługi producenta.
Betriebsanleitung des Herstellers beachtenNależy przestrzegać instrukcji eksploatacji wydanej przez producenta
Hersteller, gegebenenfalls Beauftragter: …Producent lub upoważniony przedstawiciel (w stosownych przypadkach): …
Betriebsanleitung des Kühlgeräteherstellers beachtenNależy przestrzegać instrukcji eksploatacji producenta agregatu chłodniczego.
Reinigungsmittel für Auftragsdüsen (Leimhersteller)Środki do czyszczenia dysz dozujących (producent kleju),