"Taste" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Tasteprzycisk

Beispieltexte mit "Taste"

Taste Schrittprzycisk kroku
Taste leuchtetPrzycisk świeci się światłem ciągłym.
Taste drückennacisnąć przycisk
Taste Stempelnullpunktfahrtprzycisk najazdu na punkt zerowy stempla
Taste Read drückenNacisnąć przycisk Read
Taste Automatik Startprzycisk startu trybu automatycznego
Taste BETRIEB drückennaciśnij przycisk PRACA
Taste BETRIEB leuchtetPrzycisk PRACA świeci się światłem ciągłym.
Taste zweimal drückennacisnąć przycisk dwa razy
Zurück - Tasteprzycisk powrotu
Taste - Datum, Zeit ändernprzycisk zmiany daty i godziny
Taste ist nur im Demobetrieb eingeblendetTen przycisk jest wyświetlany tylko w trybie demonstracyjnym.
Taste Read drücken, Gerät wertet die Messung ausNacisnąć przycisk Read, urządzenie dokonuje weryfikacji pomiaru
Taste dient zur Überprüfung der Formateinstellungen.Przycisk służy do sprawdzenia ustawień formatu.
betätigen Sie die NOT-AUS TasteNacisnąć przycisk WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO.
quittieren Sie den NOT-AUS mit der START TasteSkwitować WYŁĄCZENIE AWARYJNE przyciskiem START.
Entriegelung des NOT-AUS durch Herausziehen der TasteODBLOKOWANIE przycisku awaryjnego następuje poprzez jego wyciągnięcie.
Entriegelung des NOT-HALT durch Herausziehen der TasteODBLOKOWANIE zatrzymania awaryjnego poprzez wyciągnięcie przycisku.
Stoppen Sie die Maschine vor dem Öffnen der Schutztüren durch Betätigung der STOP Taste.Przed otwarciem drzwi ochronnych należy zatrzymać maszynę, naciskając przycisk STOP,
Not-Aus Taste / Betriebprzycisk awaryjny / przycisk "Praca"
betätigen Sie Taste BETRIEBNacisnąć przycisk PRACA..
Wechsel Taste zu S-Einheit unten.Przycisk zmiany na zespół dolny S.
Syncronbefehl mit Taste weiterschaltenWłączyć dalej przyciskiem polecenie synchronizacji
betätigen Sie die Taste FORMAT ÜBERNEHMENPotwierdzić naciskając przycisk ZASTOSUJ FORMAT.
erst jetzt kann eine Taste betätigt werdenDopiero teraz można nacisnąć przycisk.
am Bedientableau die Taste [Steuerung EIN] drückenNa pulpicie obsługowym naciśnij przycisk [Sterownik WŁĄCZ].

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Fühlhebelmesstasterczujniki indukcyjne z pochylnym trzpieniem
Fußtasterprzycisk nożny
Fußtasteranschlussprzyłącze przycisku nożnego
Innentastermacki wewnętrzne
Kantentasterczujnik krawędziowy
Taster rotprzycisk czerwony
Taster grünprzycisk zielony
Taster prüfenSprawdzić przycisk
Tasteinsatz, geradekońcówka pomiarowa prosta
Tastenfolge passwortgeschütztKolejność wyboru przycisków chroniona hasłem
Funktionstasten untenprzyciski funkcyjne u dołu
elektronischer Schnelltasterelektroniczne macki pomiarowe
elektronische Längenmesstasterelektroniczne czujniki pomiaru długości
elektronischer Längenmesstasterczujniki indukcyjne
Anwendungsbeispiele, Rauheitstasterprzykłady zastosowań czujnika chropowatości
Taster Pumpe STOPprzycisk zatrzymania pompy STOP
Taster Pumpe STARTprzycisk uruchomienia pompy START
Taster mit Faltenbalgczujnik z mieszkiem falistym
Taster, beleuchtet FarbePrzycisk podświetlany, kolor
Taster hydraulischer RiemenspannerPrzycisk hydraulicznego systemu naciągu pasa
Fußtaster mit Kabelprzycisk nożny z przewodem
Innentaster ohne Messuhrmacki wewnętrzne bez czujnika zegarowego
Innentaster und Winkeltastermacki wewnętrzne i kątowe
Messeinsätze für Messtasterkońcówki pomiarowe do czujników pomiarowych
Bohrungs- und Zahnflankentastergłowica do otworów i powierzchni bocznych zębów
Taster NOT AUS quittierenPrzycisk kwitowania wyłącznika awaryjnego
Taster (Steuerung Ein) drückenNacisnąć przycisk (Sterowanie Wł.)
Tastendruck für nächsten SchrittNaciśnięcie przycisku celem wykonania następnego kroku
Tastendruck für Start ReferenzfahrtNaciśnięcie przycisku celem jazdy referencyjnej
Tastendruck für Start NullpunktfahrtNaciśnięcie przycisku celem startu jazdy do punktu zerowego
Tastendruck für Start StempelnullpunktfahrtNaciśnięcie przycisku celem startu jazdy do punktu zerowego stempla
Tasteinsatzhalter speziell für Fühlhebelmessgerätespecjalny uchwyt końcówki pomiarowej dla czujników z pochylnym trzpieniem
Vorschubeinheit mit integrierter Starttastenapęd do głowic pomiarowych z wbudowanym przyciskiem uruchamiania
gut verständliche Funktionstasten und Navigationstastedobrze zrozumiałe przyciski funkcyjne i nawigacyjne
spannen nur erlaubt in Verbindung mit Fuss -oder Schritt-Tastezaciskanie dozwolone tylko w połączeniu z przyciskiem nożnym lub sekwencyjnym
nachher drücken Sie TasterNastępnie nacisnąć przycisk
Messuhr mit rückwärtigem Tasterczujnik zegarowy z trzpieniem umieszczonym na tylnej ścianie
Schwenkbereich des Messtaster 240°zakres obrotu końcówki pomiarowej 240°
Folientastatur mit 6 Funktionstastenklawiatura foliowa z 6 przyciskami funkcyjnymi
Messtaster hartverchromt und auswechselbarmacki miernicze pokryte twardym chromem i wymienne
Zubehör für elektronische Längenmesstasterwyposażenie do elektronicznych czujników pomiaru długości
max. Verstellgeschwindigkeit des Tastelementesmaks. prędkość przesuwu