"Stickstoff" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Stickstoffazot

Beispieltexte mit "Stickstoff"

Stickstoff (N2): 98 % Mindestreinheit.azot (N2): czystość co najmniej 98 %.
Stickstoff oder Helium als Hilfsträgergas.Azot lub hel jako pomocniczy gaz nośny.
kg N Kilogramm Stickstoffkg N Kilogram azotu
Düngemittel mit zwei Nährstoffen: Stickstoff und PhosphorNawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
Für Wasser, Sauerstoff, Stickstoff und Argon kombiniert: 1900 μmol/mol.Połączone woda, tlen, azot i argon: 1900 μmol/mol.
Hilfsgase: Wasserstoff, Helium, Stickstoff und Luft, rein, für die Gaschromatographie,Gazy pomocnicze: Czysty wodór, hel, azot i powietrze do celów chromatografii gazowej.
Gehalt: mindestens 16 % Stickstoff in der Trockenmasse, entsprechend mindestens 94 % ProteinenOznaczenie: minimum 16 % azotu w przeliczeniu na suchą masę odpowiadające co najmniej 94 % białka
Die Abgase sind mit gefilterter Umgebungsluft, synthetischer Luft oder Stickstoff zu verdünnen.Spaliny rozcieńcza się za pomocą przefiltrowanego powietrza otoczenia, powietrza syntetycznego lub azotu.
die Fruchtfolge umfasst weder Leguminosen noch andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden.system płodozmianu nie obejmuje roślin strączkowych ani innych roślin wiążących azot atmosferyczny.
Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltendPozostałe nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Stickstoffdioxid und StickstoffoxideDwutlenek azotu i tlenek azotu
Stickstoffmenge (N) in MineraldüngernIlość azotu (N) zastosowanego w nawozach mineralnych
Ammoniumstickstoff NH4-N (als N)Azot amonowy NH4-N (jako N)
Kulturen mit niedrigem StickstoffbedarfUprawy o niskim zapotrzebowaniu na azot
Flächen mit stickstoffbindenden PflanzenObszary objęte uprawami wiążącymi azot
Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen.obszary objęte uprawami wiążącymi azot.
Wasserstoff, Edelgase, Stickstoff, SauerstoffWodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
Auswirkungen auf die Stickstoffumwandlung im BodenWpływ na przemianę azotu obecnego w glebie
Herstellung von Düngemitteln und StickstoffverbindungenProdukcja nawozów i związków azotowych