"Steuerung" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Steuerungsterowanie
Steuerungsterownik
Steuerungukład sterowania

Beispieltexte mit "Steuerung"

Steuerung Aussterowanie WYŁ
Steuerung EinSterowanie WŁ
Steuerung RoboterUkład sterowania robota
Steuerung LasereinheitSterowanie jednostką laserową
Steuerung LinearfördererUkład sterowania przenośnika liniowego
separate Steuerungosobny sterownik
restliche Steuerungpozostałości sterownika
Steuerung kein SignalBrak sygnału ze sterownika
Steuerung des Vakuumpumpesterownie pompy próżniowej
Steuerung und Überwachungsterowanie i monitorowanie
Steuerung des DrehantriebesSterowanie napędem obrotowym
Steuerung des Handelsverkehrsprzepisy dotyczące transakcji
an der Steuerungprzy sterowniku
je nach Steuerungw zależności od sterowania
Ausgang der Steuerungwyjście sterownika
Bedienung der Steuerungobsługa sterownika
Elektronikkomponenten der Steuerungkomponenty elektroniczne sterownika
die Steuerung konfigurierenskonfigurować sterownik
Steuerung aus- und wieder einschalten.Wyłączyć i ponowne włączyć osuszacz kompaktowy.
Steuerung ausschalten (roter Drucktaster)wyłącz sterownik (przycisk czerwony).
Steuerung über Beschränkung des Fischereiaufwands.Połowy zarządzane za pomocą ograniczeń nakładu połowowego.
Steuerung befestigen und mit Verbindungskabel an den Klemmenkasten anschließenZamocować sterownik i podłączyć kablem łączącym do skrzynki zaciskowej
Steuerung des Angebots bei Käse mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder geschützter geografischer AngabeRegulacja podaży sera o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym
Steuerung des Angebots bei Schinken mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder geschützter geografischer AngabeRegulacja podaży szynki o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym
nur bei externer Steuerungtylko przy sterowniku zewnętrznym
CNC-Teilapparat mit eigener Steuerungpodzielnica CNC z własnym systemem sterowania
Gebläsehaube mit seperater SteuerungOsłona nadmuchu z osobnym sterownikiem
Unerlaubter Eingriff in die Steuerung.Niedozwolona ingerencja do sterownika.
über DIN 66025 programierbare Steuerungsterowanie programowane według DIN 66025
Gebläsehaube mit integrierter SteuerungOsłona nadmuchu ze zintegrowanym sterownikiem
vollautomatischer Prozess durch menügeführte Steuerungproces w pełni automatyczny, sterowany za pomocą przejrzystego menu
Bitte Steuerung Ein drückenproszę włączyć sterownik
schalten Sie die Steuerung einwłączyć sterownik
Batterie der Steuerung wechselnWymiana baterii sterownika
Zubehör von der Steuerung trennenOdłączyć osprzęt od sterownika
Die Steuerung wurde falsch konfiguriert.Sterownik został błędnie skonfigurowany.
Speicherbaustein der Steuerung ist defektUszkodzony zespół pamięci sterownika.
CNC-Touchscreen Steuerung mit Grafikprogrammierungsterowanie numerycznego panelu dotykowego z opcją programowania grafiki

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Schutztüransteuerungurządzenie sterownicze drzwi ochronnych
Bremsenansteuerungzałączenie hamulca
Gleichlaufsteuerungmechanizm synchronizacyjny
Leimsteuerungsterownik kleju
Logosteuerungsterowanie logo
Steuerung StopfenbunkerUkład sterowania zasobnika zatyczek
Steuerungs-/ RegeltechnikTechnika sterowania/regulacji
Steuerung SchwingfördererUkład sterowania przenośnika wibracyjnego
ohne Schnelllaufsteuerungbez szybkobieżnego urządzenia sterowniczego
Systemsteuerung startenWłącz sterownik systemu
Gleichlaufsteuerung verstelltRozregulowany mechanizm synchronizacyjny
Steuerung und Memory-CardUkład sterowania i karta pamięci
Trommelsteuerung - AnsteuerungSterowanie bębna - sterowanie
Elektronik mit Drehzahlsteuerungelektronika ze sterowaniem prędkością obrotową
Seilbalancer mit Handkraftsteuerungbalanser linowy ze wspomaganym sterowaniem ręcznym
Schaltschrank mit Sicherheitssteuerungszafa sterownicza ze sterowaniem bezpieczeństwa
Druckluftversorgung / Schutztüransteuerungzasilanie sprężonym powietrzem / urządzenie sterownicze drzwi ochronnych
Schützsteuerung 24 Vsterowanie stycznikowe 24 V
Pufferbatterie der SteuerungenBateria podtrzymująca sterowniki
Besteuerung privaten Vermögenspodatek od bogactwa
Mehrachsensteuerung mit Hinteranschlagsterowanie wieloosiowe za pomocą tylnego zderzaka
Kontrolle der Steuerungseigenschaften,sprawdzenie właściwości w locie;
Steuerungs- und Klemmenabdeckung abschrauben.Odkręcić osłonę sterownika i zacisków.
Steuerungs- und Klemmenabdeckung wieder anschrauben.Ponownie przykręcić osłonę sterownika i zacisków.
Steuerungsanlage für die Vertikalschutztür bei Wartungs- und Reparaturarbeiten gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern.Podczas konserwacji i wykonywania napraw należy zabezpieczyć urządzenie sterownicze pionowych drzwi ochronnych przed przypadkowym włączeniem.
Typ S mit SchnelllaufsteuerungTyp S z szybkobieżnym urządzeniem sterowniczym
Daten von der Festplatte zur SteuerungDane z dysku twardego do sterownika
Druckknöpfe für die Zweihandsteuerungprzyciski sterowania oburęcznego
doppeltwirkend für präzise Ansteuerungcylindry dwustronnego działania przeznaczone do precyzyjnego stosowania.
Teilsystem Verkehrsbetrieb und VerkehrssteuerungPodsystem „Ruch kolejowy”
Widerstand der Heizwendel bzw. Heizungsansteuerungrezystancja grzałki lub sterowanie grzaniem
Maßnahmen in Verbindung mit der ordnungsgemäßen wirtschaftlichen SteuerungDziałania związane z należytym zarządzaniem gospodarczym
Taster (Steuerung Ein) drückenNacisnąć przycisk (Sterowanie Wł.)
Ausrüstung für die Steuerung;sprzęt przeznaczony do dowodzenia lub sterowania;
sicherheitsbezogene Teile von SteuerungenElementy systemy sterowania związane z bezpieczeństwem, data wydania
Ansteuerung von der Steuerungsanlage prüfenSkontrolować działanie urządzenia sterowniczego
Beziehung zu bilateralen DoppelbesteuerungsabkommenPowiązanie z dwustronnymi umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
Sicherheitsüberwachung Heizungsansteuerung hat ausgelöst.Zadziałało monitorowanie bezpieczeństwa sterownika grzania.
Installationsarbeiten an industriellen ProzesssteuerungsanlagenUsługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi