"Sterngriff" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Sterngriffchwyt gwiazdowy
Sterngriffpokrętło gwiazdkowe
Sterngriffuchwyt gwiazdkowy

Beispieltexte mit "Sterngriff"

Sterngriff für SägebandeinstellungPokrętło gwiazdowe ustawienia taśmy tnącej
schwarzen Sterngriff drehenObrócić czarne pokrętło gwiazdowe
Den Sterngriff öffnen und den Ventilaufsatz aufklappen.Otworzyć uchwyt gwiazdkowy i odchylić w górę nasadkę zaworową.
Ventilaufsatz zuklappen und mit dem Sterngriff befestigen.Zamknąć nasadkę zaworu i zamocować pokrętłem gwiazdkowym.
Den Ventilaufsatz zuklappen und mit dem Sterngriff befestigen.Zamknąć nasadkę zaworu i zamocować uchwytem gwiazdkowym.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Sterngriffschraubeśruba z chwytem gwiazdowym
Sterngriffschraubenpokrętła gwiazdowe
das richtige Einstellen des Neigungswinkels vom oberen Laufrad erfolgt mit dem Sterngriff, der sich auf der Rückseite des oberen Sägekastens befindetDo prawidłowego ustawienia kąta nachylenia górnego koła tocznego służy chwyt gwiazdowy, znajdujący się na tylnej ścianie górnej skrzynki pilarki.