"Staub" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Staubkurz
Staubpuył
Staubpył
Staubpyły

Beispieltexte mit "Staub"

Staub kann austretenmoże dojść do wydostania się pyłu
Staub darf nicht in Trockenmittel kommen.Kurz nie ma prawa dostać się do środka suszącego.
Staub und Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen Edelsteinen oder SchmucksteinenPył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych
beim Trennen mineralischer Werkstoffe entsteht ein atembarer und lungengängiger StaubPodczas cięcia materiałów mineralnych powstaje pył wnikający do płuc
Sonst tritt beim Abreinigen Staub aus.W przeciwnym razie podczas oczyszczania będzie wydostawał się pył.
vor Staub und Eindringen geschütztes Bremssystemsystem hamulcowy chroniony przed pyłem
Jeder Tupfer muss beidseitig gut mit Staub bedeckt sein.Każdy tampon musi być z obu stron dobrze pokryty kurzem.
Hartkautschuk (einschließlich Abfällen, Staub und Bruch) und Waren aus HartkautschukEbonit we wszystkich postaciach, włączając odpady i złom; artykuły z ebonitu
Der Staub muss sich zwischen den Phasen, in denen er aufgewirbelt wird, absetzen können.Między okresami mieszania kurz powinien osiąść.
Unter normalen Betriebsbedingungen müssen alle Teile der Inneneinrichtung gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt sein.W normalnych warunkach użytkowania wszystkie wewnętrzne części urządzenia muszą być zabezpieczone przed wilgocią i kurzem.
Bearbeitete Industriediamanten; Staub und Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen synthetischen Edelsteinen oder SchmucksteinenDiamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Abstaubenusunąć pył
Gehäuse abstaubenusunąć pył z obudowy
Staubaufnahme – TeppichWskaźnik zbierania kurzu na dywanie
Staubaufnahme – HartbödenWskaźnik zbierania kurzu na podłodze twardej
Staubmaske, Staubschutzbrille, Handschuhemaskę przeciwpyłową, okulary ochronne przeciw pyłom, rękawice
Additive für Staubbindungdodatki do zwalczania zapylenia
Feinstaubfiltermasken mit Ventilmaska przeciwpyłowa z filtrem dokładnego oczyszczania, z zaworem
Staubaufnahme - Teppich (dpuc)Wskaźnik zbierania kurzu na dywanie (dpuc)
Staubsauger der Position 8508;odkurzaczy objętych pozycją 8508;
Staubemissionen aus der OfenfeuerungEmisje pyłu z procesów wypalania w piecach
Staubaustritt an der Saug- GebläsestationWydostawanie się kurzu przy stacji ssąco-nadmuchowej
Staubemissionen aus Kühl- und MahlprozessenEmisje pyłu z procesów chłodzenia i mielenia
Staubsauger müssen folgende Anforderungen erfüllen:Odkurzacze muszą spełniać następujące wymogi:
Prüfraum für die StaubprüfungKomora do badania odporności na kurz
Verfahren für die StaubprüfungProcedura badania odporności na kurz
gehärteter Stahl mit Staubnutenstal hartowana z rowkiem pyłowym
Prüfeinrichtung für die StaubprüfungUrządzenie służące do badania odporności na kurz
Maschinen nur trocken und staubfrei lagernMaszynę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu i zabezpieczoną przed kurzem
Gewebefilter sind wirksame Staubabscheider.Filtry tkaninowe są skuteczne przy zbieraniu pyłu.