"Stückzahl" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Stückzahlliczba sztuk
Stückzahlilość sztuk

Beispieltexte mit "Stückzahl"

Stückzahl SollIlość zadana
Stückzahl je Satzliczba sztuk w zestawie
In Stückzahl ausgedrückt.Wyrażona liczbą sztuk ryb.
Stückzahl oder aggregierter NominalwertLiczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna
Stückzahl eines Wertpapiers oder aggregierter Nominalwert, sofern das Wertpapier in Beträgen anstatt in Einheiten gehandelt wird.Liczba jednostek papieru wartościowego lub zagregowana wartość nominalna, jeżeli obrót tym papierem jest prowadzony w ujęciu kwotowym, a nie w jednostkach
Kennzeichnung in den Stücklisten durch ein V vor der Stückzahloznakowana literą V" przed liczbą sztuk
Folglich ist auch die Stückzahl dieser Fahrzeuge festzulegen.Dlatego też należy również określić liczbę tych pojazdów.
bei Bestellungen immer Bezeichnung, Teile-Nummer und Stückzahl angebenPrzy zamówieniach należy zawsze podawać nazwę, numer części i liczbę sztuk.
so lassen sich für Betriebe auch Aufträge mit hoher Stückzahl zügig abarbeitenDzięki temu nawet duże zlecenia mogą być realizowane szybko i sprawnie.
Beläuft sich die Restmenge auf weniger als 50 Stück, so gilt diese Stückzahl als eine Partie.Jeżeli pozostała ilość jest mniejsza niż 50 sztuk, przyznaje się jednorazowe uprawnienie do przywozu tej ilości.
Beläuft sich die Restmenge auf weniger als 100 Stück, so gilt diese Stückzahl als eine Partie.Jeżeli reszta jest mniejsza niż 100 sztuk, przyznaje się jednorazowe zezwolenie do przywozu tej ilości.
Einfuhrvolumen der betreffenden Erzeugnisse, ausgedrückt in Zahl der Sendungen und Gewicht oder Stückzahl oder Einheiten;wielkość przywozu wymienionych produktów do Wspólnoty, wyrażona w liczbie przesyłek i wadze lub sztukach lub jednostkach;

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Stückzahlzählerlicznik sztuk
Gesamtstückzahlcałkowita liczba sztuk
Stückzahlzähler mit Resetlicznik sztuk z przyciskiem kasowania
Anzeige: Gesamtgewicht, Referenzgewicht in g, Gesamtstückzahlwyświetlacz LCD, wys. czcionki 12 mm
ebenso sind die Stückzahlen eingetragenSą również podane liczby sztuk.
Anzeige Stückzahl, Gesamtgewicht, Referenzgewichtwskazanie liczby sztuk, masy całkowitej, ciężaru odniesienia
Bedientableau mit Funktionstaster, Stückzahlzähler und ZeitpotentiometerPulpit obsługowy z przyciskami funkcyjnymi, licznikiem i potencjometrem nastawy czasu
Mengen werden in Stückzahlen angegeben, wobei Zellen und Module zusammengefasst werden.Informacje na temat wielkości podane są w sztukach, ale ogniwa i moduły przedstawione są razem.
Die staatlichen Pflanzenschutzdienste halten oft große Stückzahlen von Zeugnissen vorrätig.Państwowe organizacje ochrony roślin zwykle zaopatrują się w duże ilości świadectw.
Die Stückzahlen, für die Einfuhrlizenzen im Juli 2004 beantragt wurden, sind größer als die verfügbaren Mengen.Ilości, o jakie występowano we wnioskach o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu lipcu 2004 r., przekraczają dostępny limit.
außerdem werden die Betriebsstunden und die Gesamtstückzahl an geschweißten Teilen angezeigt, sowie die Sprachauswahl zwischen Englisch und DeutschOprócz tego wyświetlane są informacje o ilości przepracowanych roboczogodzin, całkowita ilość zgrzanych elementów oraz wybór języka między niemieckim i angielskim.