"Spindelsteigung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Spindelsteigungpodziałka gwintu wrzeciona

Beispieltexte mit "Spindelsteigung"

Spindelsteigung pro Umdrehungwznios wrzeciona / obrót

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Messspindelsteigungskok wrzeciona pomiarowego