"Silber" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Silbersrebrny
Silbersrebro

Beispieltexte mit "Silber"

Polygewebeband silbertaśma tkaninowo-tworzywowa srebrna
Silber (einschließlich vergoldetes oder platiniertes Silber), in Rohform oder als Halbzeug oder PulverSrebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku
Gold- und Silberschmiedewaren aus SilberWyroby jubilerskie ze srebra
Ausgedrückt als Silber (Ag)Wyrażony jako srebro (Ag)
sie aus Gold, Silber oder Platin hergestellt sind odersą wykonane ze złota, srebra lub platyny; lub
Platinplattierungen auf unedlen Metallen, Silber oder Gold, als Halbzeug, jedoch nicht weiter bearbeitetMetale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
Silberplattierungen auf unedlen Metallen, Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als HalbzeugMetale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

silbermetallicsrebrny metallic
Iridiumsilbersrebrny iryd
Palladiumsilbersrebro palladu
Quecksilberrtęć
Silberpapiercynfolia
silberfarbener Acrylfarbe undfarbą akrylową w kolorze srebrnym, oraz
Farbe silbergrau einbrennlackiert.lakier piecowy srebrnoszary
Quecksilber- oder NatriumdampflampenLampy na pary rtęci lub sodu
Quecksilbergehalt des Profilelements.Zawartość rtęci we fragmencie profilu.
Quecksilber und QuecksilberverbindungenRtęć i związki rtęci
aus Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber)Ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)
silberfarbenes Pulver oder dünne SchuppenSrebrny proszek lub drobne listki
Silbergehalt kleiner als 10 ppm an Gewicht.Zawartość wagowa srebra poniżej 10 części na milion.
Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als HalbzeugMetale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe außer Benzo(a)pyren, gesamtes gasförmiges QuecksilberWielopierścieniowe węglowodory aromatyczne inne niż benzo(a)piren, całkowita rtęć w stanie gazowym
Alkali- oder Erdalkalimetalle; Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert; QuecksilberMetale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy; rtęć
Alkalimetalle, Erdalkalimetalle; Seltenerdmetalle; Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert; QuecksilberMetale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć
vergoldet, versilbert oder platiniertPozłacana, posrebrzana lub platynowana
Quecksilbergehalt der Lampen in X,X mg;zawartość rtęci w lampie, w postaci [X,X mg];
aus Aluminium, silber, eloxiert, flugtauglichz aluminium, utlenione anodowo
Gasentladungslampen: Entfernung des Quecksilbers.gazowe lampy wyładowcze: trzeba usunąć rtęć.
Quecksilbergehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.Zawartość rtęci w wyróżnieniu w glebie.
Natriumsilberthiosulfat sollte daher genehmigt werden.Należy zatem zatwierdzić sodowy tiosiarczan srebra.
quecksilberhaltige Messinstrumente zur Bestimmung des Erweichungspunktes.rtęciowe urządzenia pomiarowe do określenia temperatury mięknienia.