"Sicherheitshinweis" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Sicherheitshinweiswskazówka bezpieczeństwa

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Sicherheitshinweisewskazówka bezpieczeństw
Sicherheitshinweiseinstrukcje bezpieczeństwa
Sicherheitshinweise, Schutzausrüstungzasady bezpieczeństwa, wyposażenie ochronne
spezielle SicherheitshinweiseSpecjalne instrukcje bezpieczeństwa
allgemeine Sicherheitshinweiseogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
allgemeine Sicherheitshinweiseogólne zasady bezpieczeństwa
Spezifische SicherheitshinweiseSpecyficzne zasady bezpieczeństwa
grundlegende Sicherheitshinweisepodstawowe zasady bezpieczeństwa
Sicherheitshinweise - UnfallverhütungZasady bezpieczeństwa - zapobieganie wypadkom
Aufbau der SicherheitshinweiseStruktura instrukcji bezpieczeństwa
Bedeutung von Sicherheitshinweisenznaczenie wskazówek bezpieczeństwa
Sicherheitshinweise für den Transportzasady bezpieczeństwa podczas transportu
Sicherheitshinweise in der BetriebsanleitungSymbole i wskazówki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi
Sicherheitshinweise beachten, siehe Abschnitt 1Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, patrz rozdział 1.
Sicherheitshinweise zu bestimmten Betriebsphasenzasady bezpieczeństwa w określonych fazach eksploatacji
Sicherheitshinweise für Betreiber und Bedienpersonalzasady bezpieczeństwa dla użytkownika i personelu obsługi
Piktogramme für Sicherheitshinweise und InformationenPiktogramy związane ze wskazówkami bezpieczeństwa i informacjami
lesen Sie auch das Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise"Należy również przeczytać rozdział "Ogólne wskazówki bezpieczeństwa"
befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser DokumentationNależy postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa i dokumentacją techniczną
Vor den Arbeitsschritten sind Sicherheitshinweise aufgeführt.Przed poszczególnymi opisami czynności przedstawione są wskazówki bezpieczeństwa.
Unleserliche oder fehlende Sicherheitshinweise sofort ersetzen.Nieczytelne znaki bezpieczeństwa należy natychmiast wymieniać, a brakujące uzupełniać.
Vor Beginn der Schmierungsarbeiten Sicherheitshinweise und Unfallschutz beachten.Przed rozpoczęciem smarowania zwrócić uwagę na wskazówki bezpieczeństwa i zasady ochrony przed wypadkami.
Vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten Sicherheitshinweise und Unfallschutz beachten.Przed rozpoczęciem prac naprawczych zwrócić uwagę na wskazówki bezpieczeństwa i zasady ochrony przed wypadkami.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System