"Seitenwange" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Seitenwangepoliczek

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Seitenwangenprofil und Rammschutz (Entnahmeelement)Profil z płatem bocznym i ochroną przed uderzeniem (zespół pobierania)
zwei Seitenwangen zur Aufnahme der verfahrbaren Brücke mit der Z-Achsedwie krawędzie boczne do mocowania przesuwanego mostka z osą z