"Schweiz" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

SchweizSzwajcaria

Beispieltexte mit "Schweiz"

Alle Bestimmungen außer der Schweiz.Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii.
Erzeugnisse mit Ursprung in der SchweizProdukty pochodzące ze Szwajcarii
Schlussofferte unter Anlage I der SchweizOstateczna oferta przedstawiona w dodatku I przez Szwajcarię
Anschrift: Ackerstrasse, 5070 Frick, SchweizAdres: Ackerstrasse, 5070 Frick, Szwajcaria
Ausfuhren der Europäischen Union in die SchweizWywóz z Unii Europejskiej do Szwajcarii
Die Lizenz verpflichtet zur Einfuhr aus der Schweiz.Pozwolenia nakładają obowiązek przywozu ze Szwajcarii.
Die unionsweiten Leistungsziele stützen sich auf Daten für die Mitgliedstaaten, Norwegen und die Schweiz.Ogólnounijne docelowe parametry skuteczności opierają się na danych dotyczących państw członkowskich, Norwegii i Szwajcarii.
für das Jahr 2008 ist es der Schweiz gestattet,dla 2008 r. Szwajcaria może:
in der Schweiz beim oberen Gericht des Kantons,“.w Szwajcarii wyższy sąd kantonalny,”.
Referenzpreise der EU und der Schweiz auf dem InlandsmarktWewnętrzne ceny odniesienia UE i krajowe ceny odniesienia Szwajcarii
Gemeinsame Erklärung zu Island, Norwegen, der Schweiz und LiechtensteinWspólna deklaracja dotycząca Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz Liechtensteinu
PCI Gastransport in Gegenflussrichtung zwischen der Schweiz und FrankreichPWZ Połączenie międzysystemowe umożliwiające przepływ zwrotny między Szwajcarią a Francją
Im Gegenzug hat die Schweiz zur Finanzierung dieser Programme beizutragen.W zamian Szwajcaria ma wnieść wkład finansowy do tych programów.
Anmerkung: Das Wort ‚Mitgliedstaat‘ schließt Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein ein.Uwaga: pojęcie »państwa członkowskie« obejmuje w tym wypadku również Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

SchweizerinSzwajcarka
Schweizer Patentpatent szwajcarski
Schweizer Erzeugniswyrób szwajcarski,
Schweizer Ausfuhren in die Europäische Unionwywóz ze Szwajcarii do Unii Europejskiej
Beschluss Nr. 1/2013 des Gemischten Ausschusses EU-SchweizDecyzja nr 1/2013 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria
Beschluss Nr. 1/2014 des Gemischten Ausschusses EU-SchweizDecyzja nr 1/2014 Komitetu Mieszanego UE-Szwajcaria
Der Leiter der schweizerischen DelegationSzef Delegacji Szwajcarii
EU zuzüglich Schweiz, Island und NorwegenOgółem, łącznie ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią
Steuerrückbehalt durch schweizerische ZahlstellenZatrzymanie podatku przez szwajcarskie podmioty wypłacające
B. Schreiben der Schweizerischen EidgenossenschaftB. List od Konfederacji Szwajcarskiej
auf EU-Seite angewendet Referenzpreisdifferenz Schweiz/EUstosowany po stronie UE Różnica między ceną odniesienia Szwajcaria/UE cena odniesienia
Der Vorsitzende und Leiter der schweizerischen DelegationJacques Chavaz
auf Schweizer Seite angewendet Referenzpreisdifferenz Schweiz/EUstosowany po stronie Szwajcarii Różnica między ceną odniesienia Szwajcaria/UE cena odniesienia