"Schutzbrille" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Schutzbrilleokulary ochronne
Schutzbrillenosić okulary ochronne

Beispieltexte mit "Schutzbrille"

Schutzbrille für Brillenträgerokulary ochronne dla osób używających okularów optycznych
Schutzbrille oder Gesichtsschutzokulary ochronne lub osłonę twarzy
Schutzbrille tragen bei ReinigungPodczas czyszczenia nosić okulary ochronne
Atemschutz + Schutzbrille tragen!Nosić środki ochrony dróg oddechowych i okulary ochronne!
beim Arbeiten an der Maschine Schutzbrille tragenPodczas pracy przy maszynie należy nosić okulary ochronne
nur beim Reinigen mit Druckluft ist eine Schutzbrille zu tragentylko podczas czyszczenia maszyny sprężonym powietrzem należy nosić okulary ochronne.
Förderzyklus stoppen und Schutzbrille tragen, wenn das Gerät geöffnet wird.Gdy urządzenie ma zostać otwarte należy zatrzymać cykl transportowania i założyć okulary ochronne.
Während der Handhabung sind Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.
Hinweise zur Anwendersicherheit: Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe während der Handhabung.Dla bezpieczeństwa użytkownika: podczas kontaktu z produktem chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.
Zum Schutze der Augen ist im möglichen Einwirkbereich des Laserstrahles eine spezielle Schutzbrille zu tragen.W celu ochrony wzroku, należy w strefie działania promienia laserowego nosić specjalne okulary ochronne.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Blendschutzbrilleokulary ochronne z przesłoną
Bügelschutzbrilleokulary ochronne z zausznikami
Gleitsichtschutzbrilleochronne okulary progresywne
Vollsichtschutzbrillew pełni przezroczyste okulary ochronne
Laserschutzbrillelaserowe okulary ochronne
Etuis für Schutzbrillenfuterały ochronne
Staubmaske, Staubschutzbrille, Handschuhemaskę przeciwpyłową, okulary ochronne przeciw pyłom, rękawice
Vollsicht-Schutzbrille für Brillenträgerokulary ochronne panoramiczne dla osób używających okularów optycznych
Brillen (Korrektionsbrillen, Schutzbrillen und andere Brillen) und ähnliche WarenOkulary, gogle i tym podobne wyroby korekcyjne, ochronne lub do innych celów
Laserschutzbrillen für Dioden - Laser der Schutzstufe L6A für alle im Raum AnwesendenOkulary ochronne dla wszystkich obecnych przy używaniu lasera diodowego, stopień ochrony L6A
die verwendeten Laserschutzbrillen absorbieren das entstehende Licht in ausreichendem MaßeStosowane okulary ochronne absorbują powstałe światło w wystarczający sposób.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.Używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic i ochrony oczu/twarzy.
für Lasereinrichtungen der Klassen 3R, 3B und 4 sind geeignete Laserschutzbrillen bereitzustellenW przypadku urządzeń laserowych klas 3R, 3B oraz 4 należy udostępnić pracownikom odpowiednie okulary ochronne
im Servicefall muss das entsprechend ausgebildete Personal bei Justagearbeiten Laserschutzbrillen tragenW przypadku wykonywania prac serwisowych i regulacji maszyny odpowiednio wyszkoleni pracownicy zobowiązani są do noszenia stosownych okularów ochronnych.
persönliche Schutzausrüstungen (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) - soweit gefordert - vorschriftsgemäß bereitstellen und benutzenNależy zapewnić wymagane prawnie osobiste środki ochrony (rękawice ochronne, okulary ochronne). Pracownicy są zobowiązani jej stosować