"Schneidgang" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Schneidgangcięcie

Beispieltexte mit "Schneidgang"

Verfahren im Schneidgang oder EilgangSposób postępowania podczas cięcia i szybkiego przesuwu
Stellen Sie den Schalthebel auf Schneidgang (rechts)Ustawić dźwignię przełącznikową na proces cięcia (w prawo).

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Steuerhebel für Fahrtrichtung und Schneidgang/Eilgang (muß beim Starten immer in der Mitte stehen.)Dźwignia sterująca kierunkiem jazdy i cięciem / szybkim przesuwem (w momencie rozruchu zawsze musi znajdować się w położeniu środkowym)