"Schmiedeteile" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Schmiedeteileczęści kute

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Gesenkschmiedeteile (und Präzisionsschmiedeteile) aus Stahl für StraßenfahrzeugeCzęści ze stali kute matrycowo (i kute precyzyjnie) do pojazdów lądowych, z wyłączeniem lokomotyw i taboru