"Schläuche" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Schläuchewęże

Beispieltexte mit "Schläuche"

Schläuche lösenzdejmowanie węży
Schläuche für Gas und Sauerstoffwęże do gazu i tlenu
Schläuche aus Kautschuk, mit Metall verstärktPrzewody, rury i węże z gumy, wzmocnione metalem
Schläuche und Schalen zur Isolierung von RohrenWyścielenia i okładziny do izolacji rur
Schläuche aus Kautschuk, mit textilen Spinnstoffen verstärktPrzewody, rury i węże z gumy, wzmocnione materiałami włókienniczymi
Schläuche aus unedlen Metallen, auch mit Verschlussstücken oder VerbindungsstückenPrzewody rurowe giętkie z metali nieszlachetnych, z łącznikami lub bez
Schläuche aus anderen unedlen Metallen (ohne innen/außen mit Metall verstärkte Gummischläuche, zu Maschinen- oder Fahrzeugteilen geformte Schläuche)Przewody rurowe giętkie, z metali nieszlachetnych (z wyłączeniem gumowych, zawierających lub wyposażonych w zewnętrzne metalowe wzmocnienie, lub giętkich wykonanych jako część urządzenia lub pojazdu, z żeliwa lub stali)
andere Rohre und SchläuchePozostałe rury, przewody i węże
Diese Bezeichnungen erfassen auch schlauchförmige Wursthüllen und andere flachliegende Rohre und Schläuche.Wyrażenie to obejmuje także osłonki kiełbas i inne rurki płaskie.
Form-, Verschluss- oder Verbindungsstücke, z. B. Rohrbögen und Flansche, aus Kunststoff, für Rohre und SchläucheWyposażenie, np. złącza, kolanka i kołnierze, z tworzyw sztucznych, do rur, przewodów i węży
Nehmen Sie die Schläuche vom Zylinder ab.Zdjąć węże z cylindra.
Die Förderstation vom Gewicht der Schläuche entlasten.Odciążyć stację transportującą z ciężaru węży.
Rollen und Trommeln aus Eisen oder Stahl, für Kabel, Schläuche und dergleichenSzpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali
die Stecker bzw. Kupplungen sind lasertransparent, die Schläuche laserabsorbierendNasadki, względnie złącza wykonane są z materiału, przez który przenika promieniowanie laserowe, węże natomiast je absorbują.
alle Maschinenverbindungen - Kabel, Schläuche und Rohrleitungen - sind so zu verlegen, dass durch sie keine Stolperstellen entstehenWszystkie kable, węże oraz przewody rurowe podłączane do maszyny należy tak ułożyć, aby nie stwarzały one zagrożenia potknięciem się.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Gelenkschläuchewęże przegubowe
Hochdruckschläuchewęże wysokociśnieniowe
Schutzschläuchewęże ochronne
Spiralschläuchewęże spiralne
Luftschläucheelastyczne przewody powietrza
Montage Förderschläuchemontaż węży transportujących
Kühlerschläuche prüfenSprawdzić węże chłodzącą systemu chłodzenia.
Förderschläuche demontierenzdemontować węże transportujące
die Förderschläuche montierenzamontować węże transportujące
Bei der Montage der FörderschläuchePodczas montażu węży transportujących
Rohre und Schläuche, nicht biegsamRury, przewody i węże, sztywne
Überprüfen Sie den Sitz der Wasserschläuche.Sprawdzić, czy węże wodne są dobrze zamocowane.
Kunstdärme; Rohre und Schläuche, nicht biegsam, aus KunststoffenSztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych
Wasserzufuhr, Schläuche, Wasserfilter und Magnetventil kontrollierenSprawdzić dopływ wody, węże, filtr wody i elektrozawór
Hydraulikschläuche und -verschraubungen auf Dichtheit und Beschädigung kontrollierenKontrola szczelności i ew. uszkodzeń elastycznych przewodów hydraulicznych i złączy śrubowych
Systemplan (elektrische Verbindungen, Unterdruckanschlüsse, Ausgleichschläuche usw.):Rozplanowanie układu (połączenia elektryczne, połączenia podciśnieniowe, przewody kompensacyjne itp.):
Systemauslegung (elektrische Verbindungen, Druckausgleichs-Anschlussschläuche usw.): …Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp.): …