"Schienenfahrzeug" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Schienenfahrzeugpojazd szynowy

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Schienenfahrzeugepojazdy szynowe
Schienenfahrzeugbestandtabor kolejowy
Teile von SchienenfahrzeugenCzęści lokomotyw lub pozostałego taboru szynowego
Umbau von SchienenfahrzeugenUsługi związane z odnawianiem lokomotyw i taboru szynowego
Schienenfahrzeuge und Teile davonPojazdy i produkty kolejowe i tramwajowe
Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge, auch selbstfahrend (z. B. Gerätewagen u. Ä., Messwagen und Draisinen)Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe
Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge (einschließlich Gerätewagen, Kranwagen, Wagen mit Gleisstopfmaschinen, Gleiskorrekturwagen, Messwagen und Draisinen)Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe (włączając wagony warsztatowe, dźwigi szynowe, wagony wyposażone w podbijaki podsypki, maszyny do regulacji toru, wagony próbno-kontrolne i drezyny)
Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge, auch selbstfahrend (z. B. Gerätewagen, Kranwagen, Wagen mit Gleisstopfmaschinen, Gleiskorrekturwagen, Messwagen und Draisinen)Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe, nawet z napędem własnym (na przykład wagony warsztatowe, dźwigi szynowe, wagony wyposażone w podbijaki podsypki, maszyny do regulacji toru, wagony próbno-kontrolne i drezyny)
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an SchienenfahrzeugenUsługi naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
Teile und Zubehör für alle Landfahrzeuge (ohne solche für Schienenfahrzeuge), aus KunststoffenCzęści i wyposażenie z tworzyw sztucznych do wszystkich pojazdów lądowych (z wyłączeniem lokomotyw lub taboru)
Triebwagen und Schienenbusse ohne Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere BahndienstfahrzeugeWagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, z wyłączeniem szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych
Herstellung von Kraftwagen, Luft- und Raumfahrzeugen, Schiffen, Booten, Schienenfahrzeugen, Motorrädern, Fahrrädern und anderen Fahrzeugen.Produkcja pojazdów motorowych, statków powietrznych, statków kosmicznych, okrętów, łodzi, sprzętu kolejowego i tramwajowego, motocykli, rowerów i innego sprzętu transportowego.
Teile für Schienenfahrzeuge, ortsfestes Eisenbahnmaterial, mechanische Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte, aus KunststoffenCzęści do lokomotyw bądź taboru, osprzętu i elementów torów kolejowych i tramwajowych, sygnalizacji mechanicznej, urządzeń zabezpieczających lub kontrolujących ruch komunikacyjny, z tworzyw sztucznych
Teile für Schienenfahrzeuge; ortsfestes Gleismaterial und Teile dafür; mechanische Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte für SchienenwegeCzęści lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem
Personenwagen, Gepäckwagen, Postwagen und andere schienengebundene Spezialwagen, nicht selbstfahrend (ohne Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahndienstfahrzeuge, selbstfahrend)Wagony pasażerskie, kolejowe lub tramwajowe; wagony bagażowe, pocztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem pojazdów szynowych naprawczych lub serwisowych, wagonów z własnym napędem