"Schaber" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Schaberskrobaczka
Schaberskrobak

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Feinschaberprofilowe skrobaki precyzyjne
Vollschaberskrobak pełny
Hohlschaberskrobak trójkątny wklęsły
Flachschaberskrobaki płaskie
Handschaberskrobaki ręczne
Dreikantschaber und Flachschaberskrobaki trójkątne i skrobaki płaskie
Die Lymphknoten-Lösung in der Petrischale sollte mit dem Zellschaber leicht homogenisiert werden.Zawiesinę LNC w szalce Petriego należy homogenizować lekko za pomocą skrobaka do komórek.
Die Hartmetall-Schabeplatten sind vierschneidig, geschliffen und geläppt, sie können auch für Elektro-Handschaber verwendet werden.płytki z węglików spiekanych posiadają cztery ostrza, są szlifowane i docierane, można je również stosować w ręcznych skrobakach elektrycznych.