"Saugrüssel" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Saugrüsseldysza ssąca

Beispieltexte mit "Saugrüssel"

den Saugrüssel einstellenustawianie dyszy ssącej
Saugrüssel aus Materialbehälter nehmen.Zabrać dyszę ssącą ze zbiornika materiału.
Ggf. den Saugrüssel einstellenW razie potrzeby ustawić dyszę ssącą
Den Saugrüssel überprüfen, wenn nötigSprawdzić dyszę ssącą, w razie potrzeby
Den Saugrüssel ins zu fördernde Material stecken.Wetknąć dyszę ssącą do transportowanego materiału.
Förderschlauch vom Fördergerät und Saugrüssel demontieren.Zdemontować wąż transportujący z urządzenia transportującego i dyszy ssącej.
Die Erdung muß über den geerdeten Förderschlauch zum (geerdeten) Förderrohr bzw. Saugrüssel erfolgen.Uziemienie powinno nastąpić przez uziemiony wąż transportujący do (uziemionej) rury transportującej, względnie dyszy ssącej.
Der Saugrüssel wird in den Materialbehälter eingesetzt und dient zum Ansaugen des zu fördernden Materials.Dysza ssąca mocowana jest w zbiorniku materiału i służy do zasysania transportowanego materiału.
Den Saugrüssel überprüfen, wenn nötig die Einstellung ändern und/oder das Fließverhalten des Materials verbessern.Sprawdzić dyszę ssącą, a w razie potrzeby zmienić ustawienie i/lub poprawić warunki przepływu materiału.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Den Förderschlauch auf das Innenrohr des Saugrüssels schieben und mit einer Schlauchschelle befestigen.Wsunąć wąż transportujący na rurę wewnętrzną dyszy ssącej i zamocować opaską zaciskową do węży.