"Süßwasser" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Süßwasserwoda słodka

Beispieltexte mit "Süßwasser"

Süßwasser bezieht sich auf Gewässer wie Teiche, Seen, Flüsse und Bäche, die gelöste Salze in geringen Konzentrationen enthalten.Woda słodka odpowiada zasoleniu wód powierzchniowych takich jak stawy, jeziora, rzeki i strumienie zawierające niskie stężenia rozpuszczonych soli.
Krebse der Art Procambrus clarkii, in natürlichem Süßwasser gefischt,raków z gatunku Procambrus clarkii, poławianych w naturalnych zbiornikach wód słodkich,
Stehendes Binnengewässer in einer von einem Damm abgeschlossenen Erdsenke, gewöhnlich mit Süßwasser gefüllt.Śródlądowa jednolita część wód, trwale stojących, zazwyczaj słodkich, zajmująca zagłębienie w powierzchni terenu zamknięte tamą.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Süßwasserfischereirybołówstwo słodkowodne
Süßwasserfischryba słodkowodna
Ganze Süßwasserfische, gefrorenRyby słodkowodne, całe, zamrożone
Süßwasserkrebse, in Dill gekocht, gefrorenSkorupiaki słodkowodne, gotowane z koprem, zamrożone
Lachs, Meerforelle und SüßwasserfischŁosoś, troć wędrowna i ryby słodkowodne
Schilf und Schwingel in Süßwasserbereichen,trzciny i kostrzewa w środowisku słodkim,
Maßnahmen zur Erhaltung der lebenden Meeres- und Süßwasserressourcen,na zachowanie morskich i słodkowodnych zasobów biologicznych;
Brackwasser ist Wasser mit einer höheren Salinität als Süßwasser, aber einer geringeren Salinität als Meerwasser.Woda słonawa jest wodą, która ma większe zasolenie niż woda słodka, ale nie tak duże, jak woda morska.
Es kann durch Vermischen von Meerwasser mit Süßwasser, etwa in Ästuaren, entstehen oder in brackisch-fossilen Grundwasserleitern vorkommen.Może powstawać w wyniku mieszania się wody morskiej z wodą słodką, np. na obszarach przyujściowych, lub występować środowiskach wodonośnych powstałych z estuariowych utworów organogenicznych.
Bei PO: Marine Aquakultur, Süßwasser-Aquakultur. Küstenfischerei einschließlich handwerklicher Fischerei, Hochseefischerei und Fischerei über große Entfernungen, Sonstiges (bitte erläutern)Dla PO: akwakultura morska, akwakultura słodkowodna, połowy przybrzeżne w tym łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, połowy dalekomorskie, połowy oceaniczne, inne (należy podać)