"Rohrnetz" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Rohrnetzsieć rurociągów
RohrnetzSieć rurociągów

Beispieltexte mit "Rohrnetz"

Schild RohrnetzTabliczka Sieć rurociągów
Druck im Rohrnetzciśnienie w sieci rurociągów

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Schild-Rohrnetztabliczka sieć rurociągów
Leitung zum Sprinklerrohrnetz-TAVPrzewód do sieci rurociągów TAV
der Alarmkanal im Trockenalarmventil ist der atmosphärische Bereich zwischen Ventiltellerabschluss der Wasserversorgung und Ventilabschluss zum druckluftgefüllten SprinklerrohrnetzKanał alarmowy w zaworze alarmowym suchym jest to obszar atmosferyczny między zamknięciem talerza zaworu zasilania w wodę i zamknięciem zaworu do sieci rurociągów tryskacza napełnionej sprężonym powietrzem.
im betriebsbereiten Zustand hält die Druckluft aus dem Sprinklerrohrnetz den Ventilteller (3) geschlossenW stanie gotowości do pracy sprężone powietrze z sieci rurociągów tryskacza utrzymuje talerz zaworu (3) w pozycji zamkniętej.
die Druckluft aus dem Sprinklerrohrnetz strömt nun über den SE-Ausgang in den Alarmkanal des TrockenalarmventilsSprężone powietrze z sieci rurociągów tryskacza przepływa przez wyjście urządzenia SE do kanału alarmowego zaworu alarmowego suchego.
Installationsarbeiten an Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel), einschließlich der Installationsarbeiten an Rohrnetzen in IndustrieanlagenUsługi instalowania wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą, włączając usługi instalowania związanej z nimi sieci metalowych rurociągów w zakładach przemysłowych
nach Auffüllen des Sprinklerrohrnetzes mit Druckluft wird der Schnellöffner durch Öffnen des Absperrhahnes in der Eingangsleitung zugeschaltetPo napełnieniu sieci rurociągów tryskacza sprężonym powietrzem następuje włączenie szybkodziałającego urządzenia otwierającego przez otwarcie kurka zamykającego w przewodzie wejściowym.
nach Auslösung der Sprinkleranlage, z.B. durch Öffnen von Sprinklern im Brandfall, fällt der Druck im Sprinklerrohrnetz und damit auch in der Schnellöffnerkammer abPo zadziałaniu instalacji tryskaczowej, np. przez otwarcie tryskaczy w przypadku pożaru, spada ciśnienie w sieci rurociągów tryskacza i w komorze szybkodziałającego urządzenia otwierającego
der Schnellöffner ist Bestandteil der Trockenalarmventilstation und wird am SE-Eingang mit dem Sprinklerrohrnetz und am SE-Ausgang mit dem Alarmkanal des Trockenalarmventils verbundenSzybkodziałające urządzenie otwierające SE jest częścią składową stacji zaworów alarmowych suchych i na wejściu jest połączone z siecią rurociągów tryskacza, a na wyjściu - z kanałem alarmowym zaworu alarmowego suchego.
bei jeder Inbetriebnahme ist die Ladezeit für den Druckaufbau im Steuerbehälter (2) von 1 auf 2 bar in Abhängigkeit vom Druck im Sprinklerrohrnetz gemäß Prüfanweisung zu kontrollierenPrzy każdym uruchomieniu należy sprawdzać czas narastania ciśnienia w zbiorniku sterującym (2) od 1 do 2 barów w zależności od ciśnienia w sieci rurociągów tryskacza zgodnie z instrukcją kontroli.