"Rezession" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Rezessionrecesja gospodarcza
Rezessionrecesja

Beispieltexte mit "Rezession"

Rezession.Przy równoczesnym zabezpieczeniu dostępności kredytu dla gospodarki, w szczególności w przypadku recesji.
Rezession hatte einen gewissen Einfluss auf die Lage des Wirtschaftszweigs der Union.Recesja gospodarcza wywarła pewien wpływ na sytuację przemysłu unijnego.
Rezession beinhalten.Pomoc związana z aktywami nie powinna stanowić ubezpieczenia na czas nieokreślony od przyszłych skutków recesji.
Rezession zu befürchten.Obecny kryzys finansowy może spowodować zmniejszenie liczby udzielanych kredytów, spadek popytu i recesję.
Rezession herangezogen werden.Przeprowadzanie testu warunków skrajnych powinno przebiegać z uwzględnieniem kilku scenariuszy i obejmować kombinację różnych sytuacji problemowych oraz opcję przedłużonej globalnej recesji.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Rezessionsszenarios.Stosowany test jest miarodajny i uwzględnia wpływ poważnych, ale realistycznych scenariuszy recesji.