"Restrisiken" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Restrisikenzagrożenia resztkowe

Beispieltexte mit "Restrisiken"

diese Restrisiken sind durch entsprechende Warnhinweise sichtbar gemachtNa te zagrożenia resztkowe wskazują stosowne ostrzeżenia.
Restrisiken ebenfalls deutlich gemachtTe zagrożenia resztkowe dla operatora są również tematem przeszkolenia.
Restrisiken bei Störungen und Wartung sind an der Maschine durch entsprechende Warnhinweise sichtbar gemachtStosowne tabliczki ostrzegawcze umieszczone na maszynie informują o zagrożeniach szczątkowych związanych z usterkami i konserwacją maszyny.
Restrisiken aus dynamischen Absicherungsstrategien müssen in der Eigenmittelanforderung zum Ausdruck kommen.Ewentualne ryzyko rezydualne wynikające z dynamicznych strategii hedgingowych musi zostać uwzględnione w wymogu w zakresie funduszy własnych.