"Restgefahren" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Restgefahrenpozostałe zagrożenia

Beispieltexte mit "Restgefahren"

Restgefahren für das BedienpersonalPozostałe zagrożenia, na które są narażeni operatorzy
Restgefahren für das InstandhaltungspersonalPozostałe zagrożenia, na które są narażeni pracownicy służb utrzymania ruchu
Restgefahren für das Fachpersonal des AnlagenbauersPozostałe zagrożenia, na które są narażeni pracownicy producenta maszyny
dennoch bestehen die folgenden RestgefahrenJednak występują pewne poniższe zagrożenia szczątkowe.
diese Restgefahren beziehen sich aufTe zagrożenia innego typu odnoszą się do
dennoch können Restgefahren nicht ausgeschlossen werdenPomimo to nie można całkowicie wykluczyć zagrożeń resztkowych.
Von diesem Gerät können unvermeidbare Restgefahren für Personen und Sachwerte ausgehen.Urządzenie to może być źródłem zagrożeń resztkowych dla ludzi i rzeczy.
die Bedienung und die Restgefahren werden von unserer Seite so beschrieben, wie sie uns zum Zeitpunkt der Auslieferung an den Anlagenbauer bekannt sindObsługa i wszelkie pozostałe zagrożenia z nią związane zostaną przez nas opisane według stanu wiedzy posiadanego na dzień dostawy maszyny firmie budującej instalację.
die Sicherheitssymbole sollen zusammen mit dem Text des Sicherheitshinweises auf nicht zu vermeidende Restgefahren beim Umgang mit der Maschine aufmerksam machenznaki bezpieczeństwa wraz z treścią wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa mają na celu zwrócenie uwagi na pozostałe zagrożenia innego typu, które występują przy obchodzeniu się z maszyną.