"Rest" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Restreszta

Beispieltexte mit "Rest"

Kraftstoff (Trip Fuel) für den Rest des Flugs undpaliwo na przelot pozostałej części trasy; oraz
Jede dieser Vorschriften betrifft einen Bereich, der völlig unabhängig und klar vom Rest des Standards zu trennen ist.Każdy z wymienionych przepisów dotyczy dziedzin, które są całkowicie autonomiczne, różne i niezależne od innych części standardu.
Danach wird der Rest der Additiv-Neuwaren (falls ausgewählt) gemäß dem festgelegten prozentualen Anteil gewogener Neuwaren dosiert, ggf. gefolgt von Additiv-Batch-Komponenten.Następnie dozowana jest reszta nowych dodatków (jeśli wybrano) według ustalonego procentowego udziału odważonych nowych materiałów, ewentualnie po nich dozowane są komponenty partii dodatkowych.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Hardwarestromgrenzeogranicznik prąd. sprzęt.
Ölrestgehaltresztki oleju
Restgefahrenpozostałe zagrożenia
Restrisikenzagrożenia resztkowe
Restwegdroga pozostała
restliche Steuerungpozostałości sterownika
restliches Mischergerätpozostałości mieszalnika
terrestrisches Ökosystemekosystem ziemski
Abstechreste-Entferner, druckluftbetätigturządzenie do usuwania zadziorów, pneumatyczne
restliches Motoröl ausschüttenWylać resztki oleju silnikowego.
Resthohlraumgehalt jedes Bohrkerns;Porowatość bezwzględną każdego rdzenia wiertniczego.
Resthohlraumgehalt oder Schallabsorption:dla porowatości bezwzględnej lub pochłaniania dźwięku:
Bukarest — IlfovBukareszt — Ilfov
auf Restmenge prüfenSprawdzić obecność pozostałości
andere als TresterweinInne niż napoje wzbudzone
Schutz gegen RestspannungOchrona przed napięciem szczątkowym
Auswirkungen eines RestrukturierungsplansSkutki planu restrukturyzacji
Restgefahren für das BedienpersonalPozostałe zagrożenia, na które są narażeni operatorzy
Restfeuchte nach der Trocknung zu hochZa duża wilgotność szczątkowa po suszeniu
Restgefahren für das InstandhaltungspersonalPozostałe zagrożenia, na które są narażeni pracownicy służb utrzymania ruchu
Rest- oder fossiler geomorphologischer Prozess.Reliktowy lub kopalny proces geomorfologiczny.
Restgefahren für das Fachpersonal des AnlagenbauersPozostałe zagrożenia, na które są narażeni pracownicy producenta maszyny
Restrisiko bei Störung, Wartung und FormatumstellungZagrożenia resztkowe przy usterce, konserwacji maszyny i zmianie formatu
restlose Entleerung durch manuelles Abkippen der Mulde, mit Trittblech und automatisch arretierende Kippsicherungcałkowite opróżnienie dzięki ręcznemu przechyleniu niecki, z blaszaną podłogą i automatycznie unieruchamiającym się zabezpieczeniem przechyłu.
Geburtsort: Vershok, Bezirk Baranovichy, Region BrestMiejsce ur.: Vershok, district of Baranovichy, Brest region (Wierszok, rejon baranowicki, obwód brzeski)
Oliventresteröle (roh und raffiniert)Oliwa z wytłoczyn z oliwek (surowa i rafinowana)
Ursprüngliche Laufzeit und RestlaufzeitPierwotny i pozostały termin zapadalności
dennoch bestehen die folgenden RestgefahrenJednak występują pewne poniższe zagrożenia szczątkowe.
Durchschnittliche Restlaufzeit der SchuldenŚredni pozostały termin zapadalności
veretherte und veresterte Stärken–––Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane––– e oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:
Geräteabschaltung bei Restladezustand der Akkuswyłączanie urządzenia przy szczątkowym stanie naładowania akumulatora
Gerichtliche Bestätigung des RestrukturierungsplansZatwierdzenie planu restrukturyzacji przez sąd