"Rente" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Renteemerytura

Beispieltexte mit "Rente"

Die Rente ist ab Vollendung des 65. Lebensjahres zu zahlen.Emeryturę wypłaca się od momentu ukończenia 65 roku życia.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Motorentemperaturanzeigersygnalizator temperatury silnika
Rentenhäufungkumulowanie się emerytur
DrenteDrenthe
Zusatzrenteemerytura dodatkowa
Knarrentekrakwa
inhärente Gefährdungenzagrożenia, których źródło leży wewnątrz maszyny
Übertragung des Rentenanspruchsprzekazanie prawa do emerytury
Transparente selbstklebende Pol(yethylenterephthalat)-Folie,Przezroczysta folia samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu):
Rentenleistungen (beispielweise Renten und Pauschalzahlungen bei Renteneintritt); undświadczenia związane z wycofaniem się z życia zawodowego (na przykład emerytury i ryczałtowe odprawy emerytalne) oraz
Emissionen des angenommenen inhärenten CO2Emisje odbieranego CO2 związanego w paliwie
eine transparente Beschreibung der Änderung;przejrzysty opis zmian;
inhärente Präzision der Überwachungsmethode;wewnętrzną precyzję metody monitorowania,
Analyse inhärenter Risiken und Kontrollrisiken;analizy ryzyka nieodłącznego i ryzyka zawodności systemów kontroli wewnętrznej;
mit hochschlagfestem transparentem Kunststoff-Schutzrohrz rurką ochronną z tworzywa sztucznego, przeźroczystą, o dużej wytrzymałości na uderzenia.
Zusätzliche Merkmale: transparentes Fenster, Wellenlinien.Dodatkowe cechy: przezroczyste okienko, gilosz.
Vorkehrungen, die transparente Auftragsvergabeverfahren gewährleisten;rozwiązania zapewniające przejrzystość postępowań o udzielanie zamówienia;