"Regierung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Regierungrząd

Beispieltexte mit "Regierung"

Rücktritt der Regierungdymisja rządu
Gesetzesvorlage der Regierungrządowy projekt ustawy
Regierung der Volksrepublik Chinarząd Chińskiej Republiki Ludowej
Politik der chinesischen RegierungIstnienie polityki rządu ChRL
Er ist Leiter der Belaya Rus, der wichtigsten ideologischen und politischen Organisation der Regierung.Jest szefem organizacji Biełaja Rus, która jest głównym ideologicznym i politycznym narzędziem reżimu.
Er war einer der Hauptakteure und eine der wichtigsten Stimmen der Regierungspropaganda und ideologische Stütze der Regierung.Był jednym z głównych źródeł i głosów propagandy państwowej i ideologicznego wsparcia reżimu.
In diesen Ländern haben einige Unternehmen eventuell eine bessere Bonitätsbewertung und einen niedrigeren Kreditzins als die zentrale Regierung.Niektóre jednostki w tych krajach mogą mieć lepszą ocenę kredytową oraz niższą stopę oprocentowania pożyczek, niż rząd.
Für die Regierung MalaysiasW imieniu rządu Malezji:
Unterstützt die Regierung Irans.Podmiot udzielający wsparcia rządowi Iranu.
Schreiben an die Regierung von HaitiList, który ma być skierowany do rządu Haiti
Mit der ZANU-PF-Fraktion der Regierung verbunden.Powiązana z frakcją ZANU-PF w rządzie.
Die chinesische Regierung hat dies aber nicht getan.Rząd ChRL jednak tego nie zrobił.
gestützt auf die von der belgischen Regierung vorgelegte Kandidatur,uwzględniając kandydaturę zaproponowaną przez rząd Belgii,
Daher muss das Vorbringen der indischen Regierung zurückgewiesen werden.W związku z tym nie można przyjąć argumentu władz publicznych Indii.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Exilregierungrząd na uchodźstwie
Revolutionsregierungrząd rewolucyjny
Nichtregierungsorganisationorganizacje pozarządowe
Regierungspolitikpolityka rządowa
Regierungssystemsystem polityczny
Regierungskonferenz (EU)konferencja międzyrządowa (UE)
Regierungswaren und -leistungen, a. n. g.Towary i usługi sektora instytucji rządowych i samorządowych, gdzie indziej niezaliczone
auf Vorschlag der deutschen Regierung,uwzględniając wniosek rządu Niemiec,
auf Vorschlag der britischen Regierung,uwzględniając wniosek rządu Zjednoczonego Królestwa,
auf Vorschlag der dänischen Regierung,uwzględniając wniosek rządu Danii,
auf Vorschlag der litauischen Regierung,uwzględniając wniosek rządu Litwy,
auf Vorschlag der schwedischen Regierung,uwzględniając wniosek rządu Szwecji,
auf Vorschlag der slowakischen Regierung,uwzględniając wniosek rządu Słowacji,
auf Vorschlag der portugiesischen Regierung,uwzględniając wniosek rządu Portugalii,