"Rückschlagklappe" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Rückschlagklappezawór klapowy zwrotny
RückschlagklappeZawór klapowy zwrotny R1/2
Rückschlagklappeklapa zwrotna

Beispieltexte mit "Rückschlagklappe"

Rückschlagklappe Vorluftklapa zwrotna nawiewu
Rückschlagklappe verklebtzaklejona klapa zwrotna
Rückschlagklappe wechselnwymiana klapy zwrotnej
Rückschlagklappe wieder einbauenzmontować klapę zwrotną
die Rückschlagklappe ausbauenzdemontować klapę zwrotną
Rückschlagklappe bzw. des Rohrbogens am Ansaugstutzen,klapę zwrotną, względnie kolano rurowe przy króćcu ssącym,
Rückschlagklappe reinigen, Klappe tauschen, wenn Funktion auch nach der Reinigung beeinträchtigt bleibt.Oczyścić klapę zwrotną, wymienić klapę, jeśli działanie również po czyszczeniu jest nadal pogorszone.
Die Rückschlagklappe wieder einbauen.Zmontować klapę zwrotną.
V-Dichtring an der Rückschlagklappe wechselnWymiana pierścienia uszczelniającego „V” na klapie zwrotnej
der Rückschlagklappe bzw. des Rohrbogens am Ansaugstutzenklapy zwrotnej, względnie kolana rurowego przy króćcu ssącym
Die Rückschlagklappe und das Stützblech von innen herausnehmen.Wyjąć od wewnątrz klapę zwrotną oraz podpórkę blaszaną.
Das Rückhalteblech in die neue Rückschlagklappe einsetzen und zusammen festschrauben.Wsadzić blachę zwrotną do nowej klapy zwrotnej i skręcić ze sobą.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Rückschlagklappenahlterwspornik klapy zwrotnej
Rückschlagklappen-Test negativklapy zwrotne - test z wynikiem negatywnym
Rückschlagklappen, Filter und Temperaturfühler Vorluft kontrollieren.Sprawdzić klapy zwrotne, filtry i czujnik temperatury nawiewu.
Rückschlagklappenkasten abnehmen, die 4 Frontschrauben lösen und die vordere Platte abziehen.Wyjąć klapę zwrotną, poluzować 4 śruby na przedzie i wyjąć przednią płytę.
Rückschlagklappen, Filter und Regenerationsaustritt überprüfen, Druckluft und Druckluftanschluss überprüfen.Sprawdzić klapy zwrotne, filtry i wylot regeneracji, sprężone powietrze i przyłącze sprężonego powietrza.
Rückschlagklappen und -ventile für Rohr- oder Schlauchleitungen, Dampfkessel, Sammelbehälter, Wannen oder ähnliche BehälterZawory zwrotne do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp.