"Rückhub" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Rückhubskok powrotny

Beispieltexte mit "Rückhub"

auf dem Zweihandschalter so lange bleiben bis Nietvorgang beendet ist (Nietwerkzeug in unterster Stellung), der Rückhub erfolgt nach Ablauf der Nietzeit automatischPrzełącznik oburęczny należy przytrzymać aż do zakończenia procesu nitowania (nitownica w najniższym położeniu); po upływie czasu nitowania narzędzie powraca automatycznie na pozycję wyjściową.