"Preis" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Beispieltexte mit "Preis"

Ihr Preistwoja cena
freier Preiscena wolna
reduzierter Preiscena obniżona
garantierter Preiscena gwarantowana
diskriminierender Preiscena dyskryminacyjna
Preis je Einheitcena jednostkowa
Preis frei Grenzecena franco granica
Preis ohne Steuercena bez podatku
Preis für Agrarproduktecena produktów rolnych
Preis ohne Werkzeugträger.cena bez nośników narzędzi.
Preis frei an Bordcena FOB
Preis je Einheit (Watt),cena jednostkowa (waty),
Preis der gleichartigen WareCena produktu podobnego
Preis des Artikels (nur Info)Cena artykułu (tylko informacyjnie)
Preis (netto, zzgl. gesetzl. Mwst)Cena (netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości ustawowej)
Preis der öffentlichen InterventionCena interwencyjna
Preis der Unionsverkäufe je EinheitCena jednostkowa sprzedaży w Unii
im Voraus festgesetzter Preiscena ustalona z góry
viele Funktionen zum kleinen Preiswiele funkcji po korzystnej cenie
Angebotsseite: Wettbewerb bei Volumen und PreisOferta – konkurencja pod względem wielkości i cen
Für Gelegenheitskäufe nach Artikel 50 Ziffer h gezahlter Preis.Cena zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie dokonane zgodnie z art. 50 lit. h).
Dennoch liegen die Preise der Gemeinschaftshersteller weiterhin erheblich unter einem nicht schädigenden Preis.Niemniej jednak ceny producentów wspólnotowych pozostają na poziomie znacznie poniżej ceny niepowodującej szkody.
Durchschnittlicher Preis (in EUR/m2)Średnia cena (EUR/m2)
Qualität, Preis und homogene GüterJakość, cena oraz produkty jednorodne
den Preis der Kapazität (Währung/MW),cena zdolności (waluta/MW),
Der Preis der öffentlichen Intervention istCena interwencyjna oznacza:
Repräsentativer Preis je 100 kg EigengewichtKwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu
Gezahlter Preis oder Preisspanne (Minimum/Maximum).Zapłacona cena lub przedział cen (maksimum/minimum).
Durchschnittlicher Preis der subventionierten Einfuhren:Średnia cena subsydiowanego przywozu:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Gebindepreiscena pojemnika
Paarpreispara
Preiseinheitjednostka ceny
Preismengecena
Stückpreisfrezy do rowków wpustowych wykonane całkowicie z węglików spiekanych
preisgünstige Ausführungkorzystna cena
gemischter Preiscena mieszana
garantierter Mindestpreiscena minimalna gwarantowana
repräsentativer Marktpreisreprezentatywna cena rynkowa
besonders preisgünstigwyjątkowo korzystne cenowo
gemeinsame Preispolitikwspólna polityka cenowa
staatliche Preisfestsetzungokreślanie cen
Preisneubewertung von WertpapierenZmiana wyceny papierów wartościowych
Setpreis ohne Rändelfräsercena zestawu bez frezu do radełkowania
Bestellmenge in PreiseinheitIlość zamówieniowa w jednostkach ceny
Veröffentlichung der Preiseopublikowanie cen
besonders preisgünstige Ausführungkorzystna cena.
einfache, preisgünstige Konstruktionprosta, niedroga konstrukcja
Preislisten ( Anhang )Cenniki (złącznik)
Preise - siehe Preislistenceny - patrz cenniki
Preisberichterstattung auf dem ZuckermarktSprawozdawczość cenowa na rynku cukru
preisgünstige Ausführung ohne Datenausgangniedrogie wykonanie
Preisnachlässe und Mengenrabatte insgesamt,całkowite zniżki i rabaty.
Preisgünstige Ausführung ohne Datenausgang.niedrogie wykonanie bez wyjścia danych
Preisfestsetzung, Risiko- und EinnahmenteilungUstalanie cen, podział ryzyka i dochodów
die Höhe der Preisobergrenze;cenę maksymalną;
Andere Preis- und VolumenindizesPozostałe indeksy cen i wolumenu
Die Preise werden veröffentlicht.Zostają one podane do wiadomości publicznej.
einfache und preisgünstige Ausführungproste i ekonomiczne wykonanie
Arbeitnehmerentgelt (zu jeweiligen Preisen)Koszty związane z zatrudnieniem (ceny bieżące)
Auslösepreise für den LagerhaltungsmechanismusCeny progowe dla mechanizmu składowania
Bruttoanlageinvestitionen (zu jeweiligen Preisen)Nakłady brutto na środki trwałe (ceny bieżące)