"Prüfung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Prüfungegzamin

Beispieltexte mit "Prüfung"

sicherheitstechnische PrüfungKontrola urządzeń zabezpieczających
Prüfung der BetriebsartenBadanie trybów pracy
Prüfung der InformationenAnaliza informacji
Prüfung auf Vollständigkeitkontrola kompletności
Prüfung des TeleskophubtischsKontrola teleskopowego stołu podnośnego
Prüfung der GültigkeitsbedingungenWeryfikacja warunków ważności
Ziele der PrüfungCele kontroli
Zulassung zur Prüfungdopuszczenie do egzaminu
Abschlussprüfung, sicherheitstechnische Prüfungkontrola końcowa, kontrola urządzeń zabezpieczających
Keine Prüfung erforderlich,Badania nie trzeba wykonywać, jeśli:
automatische Prüfung Weiterleitungautomatyczna weryfikacja, przekazanie dalej
Prüfung bei hoher LastBadanie przy wysokim obciążeniu
Prüfung durch die KommissionRozpatrywanie wniosków przez Komisję
Prüfung durch die MitgliedstaatenKontrole przeprowadzane przez państwa członkowskie
Prüfung des internen KontrollrahmensAudyt ram kontroli wewnętrznej
Prüfung eines zusätzlichen FahrzeugsBadanie dodatkowego pojazdu
Prüfung bei konstanter GeschwindigkeitBadanie przy stałej prędkości
Prüfung auf Funktionstüchtigkeit, GängigkeitKontrola niezawodności działania, lekkości działania mechanizmów
Durchführung der visuellen PrüfungPrzeprowadzanie badania wizualnego
N die Zahl der Umdrehungen je Prüfung.N liczba obrotów na badanie.
Betrieb und Wartung während der PrüfungEksploatacja i konserwacja podczas badania
Anordnung des Rückspiegels für die PrüfungUstawienie wstecznego lusterka do badania.
Modul SIII: Exposition bei klinischer PrüfungModuł SIII: Ekspozycja w badaniach klinicznych
Vorgesehenes Datum für eine verbindliche PrüfungPrzewidywany termin obowiązkowego przeglądu
Artikel 180 Verwaltung, Auswahl der Vorhaben und PrüfungArtykuł 180 Zarządzanie, wybór i kontrola
zur Prüfung nach Shore Ado pomiaru metodą Shore A
Alternative Prüfung auf PrüfstandAlternatywne badanie na stanowisku dynamometrycznym
Statische Prüfung der FeststellbremswirkungBadanie statyczne skuteczności hamowania postojowego
regelmäßige Prüfung durch den SachkundigenRegularne kontrole przez rzeczoznawcę
Vereinfachte Prüfung für LuftfahrzeugbetreiberUproszczona weryfikacja operatorów statków powietrznych
Kontinuierliche Prüfung der EigenmittelqualitätCiągły przegląd jakości funduszy własnych
Wissenschaftliche Prüfung von RückwurfbewertungenNaukowy przegląd ocen odrzutów

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Funktionsprüfungkontrola działania
Durchgangsprüfungtester ciągłości obwodu
Isolationswiderstandprüfungbadanie rezystancji izolacji
Prüfungsartrodzaj kontroli
Wahlprüfungsprawdzanie ważności wyborów
NIO SpielprüfungKontrola luzu nie OK
mit Baumusterprüfungposiadająca atest, udzielony na podstawie wyników badań modelu konstrukcyjnego.
Einpolige Phasenprüfungtester faz
elektrische ErstprüfungPierwsze badanie elektryczne
allgemeine BetriebsüberprüfungOgólne sprawdzenie funkcjonowania.
Absaugung (Sichtprüfung)Odciąg (kontrola wzrokowa)
Sichtprüfung durchführenprzeprowadzenie kontroli wzrokowej
Sichtprüfung, FunktionstestKontrola wzrokowa, test działania
Schutzkappe (Keilriemenprüfung)Kołpak ochronny (kontrola paska klinowego)
Prüfung ohne FelgeBadanie wykonywane bez obręczy
Prüfung von MaßnahmenKontrola transakcji
Prüfung der MessfunktionenBadanie funkcji pomiarowych
Bewertung und ÜberprüfungOcena i przegląd
Prüfbänke zur Rundlaufprüfungstoły pomiarowe do kontroli bicia promieniowego
Antrag auf InterimsüberprüfungWniosek o przeprowadzenie przeglądu okresowego
Durchführung der GeschmacksprüfungSmakowanie
allgemeine Vorschriften: SichtprüfungSpecyfikacja ogólna: oględziny
Sichtprüfung auf ÖlfilmKontrola wzrokowa warstewki oleju
Sichtprüfung auf VerschleißKontrola wzrokowa zużycia
Tastbereich bei Planprüfungenśr. zakresu obwodzenia przy pomiarach płaskich
Tastbereich bei Innenprüfungenśr. zakresu obwodzenia przy pomiarach wewn.
Tastbereich bei Außenprüfungenśr. zakresu obwodzenia przy pomiarach zewn.
Prüfung der Alarme und AnzeigenBadanie alarmów i wskaźników
Prüfung der Berechtigung des Antrags;ocenę kwalifikowalności wniosku;
Prüfung der Berechtigung des Antragstellers,ocenę kwalifikowalności wnioskodawcy;
Prüfung der Fördervoraussetzungen und KürzungenWeryfikacja warunków kwalifikowalności oraz zmniejszeń
Prüfung auf Phenylhydrazinderivat der GluconsäureTworzenie pochodnej fenylohydrazonowej kwasu glukonowego
Prüfung der Karten-Aktualisierungsfunktion (Update)Badanie funkcji aktualizacji map
Prüfung der historischen jährlichen FinanzinformationenBadanie historycznych rocznych informacji finansowych
Form und Abmessungen: SichtprüfungKształty i wymiary: oględziny
Aktualisierung der ersten UmweltprüfungAktualizacja wstępnego przeglądu środowiskowego
Betriebssicherheit nach der SchwingungsprüfungBezpieczeństwo eksploatacji po próbie odporności na działanie drgań
Betriebssicherheit nach der KondenswasserprüfungBezpieczne działanie po badaniu na obecność skondensowanej pary wodnej
Einleitung einer teilweisen InterimsüberprüfungWszczęcie częściowego przeglądu okresowego
Emissionswerte für die VerkehrssicherheitsprüfungDane dotyczące emisji wymagane do badania przydatności do ruchu drogowego
Haushaltsgrundsätze, Abschlüsse und RechnungsprüfungZasady budżetowe, sprawozdanie finansowe i audyty
Elektroprüfungen nach UVV durchführenBadania elektryczne zgodnie z przepisami zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom
Andere Wirksamkeits- und ToleranzprüfungenInne badania skuteczności i tolerancji
Begleitung, Berichterstattung und Prüfung;zasady monitorowania, sprawozdawczości i kontroli;
Auffrischungsschulung und Überprüfung oderszkolenie wznawiające i sprawdzian; lub
Funktionsprüfung der instandgesetzten BaugruppeKontrola działania naprawionego podzespołu
vollautomatisierte Härteprüfung von Serienteilenw pełni automatyczny pomiar twardości części seryjnych
Teileanwesenheitsprüfung mittels einer GabellichtschrankeUkład kontroli obecności części za pomocą widełkowej zapory fotoelektrycznej