"Position" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Positionpozycja

Beispieltexte mit "Position"

Position Patronenfilterpozycja filtra z wkładem
Position Produktstutzenpozycja króćca produktu
aktuelle Positionaktualne położenie
Hubplatte PositionPłyta podnosząca - pozycja
waagerechte PositionPozycja pozioma
gemeinschaftliche Positionwspólne stanowisko
Position Nest LPozycja Gniazdo L
Position Reihe 0Położenie rzędu 0
Position der Steuerungpozycja sterownika
Position nicht erreichbarNie osiągnięto położenia
Position wird übertragenpozycja zostanie przeniesiona
max. Position A-Achsemaks. pozycja osi a
Position wird nicht erreichtPosition Nie osiągnięto położenia.
Position Mitte Felgennabe XPozycja środek piasta felgi X
Position des Linearantriebs für Nest LPozycja napędu liniowego dla gniazda L
Position der Warnsymbole auf dem GerätPozycja symboli ostrzegawczych na urządzeniu
Position des Containers für Versorgungsknoten.Lokalizacja zbiorczego węzła usług użyteczności publicznej.
Position und Schaltabstand einstellen (max. 4 mm)Ustawić położenie i odstęp włączania (maks. 4 mm).
Position Druckluft-Behälter zur FilterabreinigungPozycja zbiornika sprężonego powietrza w celu czyszczenia filtra
hier erstellen Sie die neue PositionTutaj utworzysz nową pozycję.
Querhub nicht in definierter Positionmechanizm podnoszenia poprzecznego nie jest na określonej pozycji.
Gelenke fest klemmbar in jeder Positionprzeguby blokowane na stałe w każdym położeniu
durch Federentlastung klemmbar in jeder Positionpoprzez odciążenie sprężyny mocowane w każdym położeniu
Einlaufsperre öffnet, neuer Karton fährt in PositionOtwiera sie blokada wlotowa, nowy karton jest wprowadzany,
fahren Sie die Achse über xx in eine günstigere PositionZa pomocą przycisku ekranowego xx ustaw oś w korzystniejszym położeniu.
Sicherheitssensor gelockert oder nicht in richtiger PositionCzujnik bezpieczeństwa został poluzowany lub nie znajduje się w prawidłowej pozycji.
Im Sinne der Position 1901:W pozycji 1901:
Tierblut der Position 0511;krwi zwierzęcej objętej pozycją 0511;
Glaswaren der Position 7011;artykułów ze szkła objętych pozycją 7011;
ij) Waren der Position 6808;ij) towarów objętych pozycją 6808;
Aktuelle Position der BürsteObecna pozycja szczotki
An einer Position durchbohrenPrzy jednej z pozycji dokonać przewiercenia
Zu Position 2844 gehören nur:Pozycja 2844 ma zastosowanie jedynie do:

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Istpositionpozycja rzeczywista
Positionierenpozycjonowanie
Absetzpositionpozycja odkładania
Positionierung aktivPozycjonowanie akt.
in BeladepositionW pozycji załadowczej
politische Oppositionopozycja polityczna
Abtropfposition Korbpozycja osuszania kosza
Greifposition prüfenSprawdzić położenie chwytaka
Eilgangsposition [mm]pozycja biegu szybkiego [mm]
Sensorposition prüfenSprawdzenie położenia czujników
Halteposition Schieberpozycja zatrzymania zasuwy
Positionen im HandelsbuchPozycje z portfela handlowego
Ruhe / Arbeitspositionpozycja spoczynkowa / robocza
Plano in AbnahmepositionPlano w położeniu odbioru
Anzeige der Ist-PositionWyświetlenie pozycji rzeczywistej
Querhub in Reinigungspositionmechanizm podnoszenia poprzecznego w położeniu czyszczenia
Äquivalenzbetrag der Netto-LeerverkaufspositionKwota stanowiąca równowartość pozycji krótkiej netto
neue Positionen anlegenTWORZENIE NOWYCH POZYCJI
Reserveposition beim IWFTransza rezerwowa w MFW
Zur Positionierung bereitGotowość do pozycjonow.
Einbau des PositionssensorsInstalacja czujnika pozycji
Positionen für Ausdrucke auswählenwybór pozycji do wydruku
Positioniergeschwindigkeit bis 350 mm/sprędkość pozycjonowania do 350 mm/s
Positionsnummern, siehe Zeichnung unter 8.2.1Numery pozycji, patrz rysunek w punkcie 8.2.1
mit Ausnahme der Unterpositionz wyłączeniem pozycji
Werkzeug fährt auf Startpositionnarzędzie jedzie do pozycji startowej
Kontaktwalze fährt in ParkpositionBęben stykowy przemieszcza się do położenia postojowego
Fugenschneider ist in StartpositionMaszyna do wycinania szczelin znajduje się na pozycji startowej.
Kontaktwalze fährt in ArbeitspositionBęben stykowy przemieszcza się do położenia roboczego
Wechsel zum Bild Positionen.Następuje przejście do ekranu pozycji.