"Pinsel" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Pinselpędzle
Pinselpędzel

Beispieltexte mit "Pinsel"

Handschmierung PinselSmarowanie ręczne pędzel
Anzahl der Pinselliczba pędzli
Pinsel für Kunstmaler und SchreibpinselPędzle artystyczne i pędzle do pisania
Pinsel für Kunstmaler, Schreibpinsel und ähnliche Pinsel zum Auftragen von kosmetischen ErzeugnissenPędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz podobne pędzle do zastosowań kosmetycznych
Bürsten und Pinsel zum Auftragen von Anstrichfarben, Lack oder dergleichen, Tapezierbürsten und -pinselPędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów oraz do tapetowania
mittels Pinsel bei Bedarf nachfetten, dazu den Teleskoptisch nacheinander zu beiden Seiten ausfahren, um an die Zahnstange im Mitteltisch zu gelangenW razie potrzeby smarować za pomocą pędzla. W tym celu wysuwać stół teleskopowy w obie strony, aby dostać się do zębatki w stole środkowym.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Flachpinselpędzle płaskie
Industriepinselpędzel przemysłowy
Schmierpinselpędzel do smarowania
Pinselschmierungsmarowanie pędzlem
Industrie-Pinselpędzle przemysłowe
Pinselkopfbürste Litzendrahtszczotki pędzelkowe ze skrętki drucianej
Industrie-Pinsel funkensicherpędzle przemysłowe odporne na działanie iskier
Pinselkopfbürsten-Schaft 6 mmszczotka pędzelkowa, chwyt 6 mm
Flachpinsel in Blechfassungpędzle płaskie w okuciu z blachy
Ersatzpinsel mit schwarzen Borstenpędzel wymienny z czarną szczeciną
Besen, Bürsten, Pinsel, Puderquasten und SiebwarenMiotły, szczotki, pędzle do nakładania kosmetyków i sita
hier wird das Öl mittels Pinsel, Ölkanne oder Sprühdose aufgebrachtOlej wprowadza się za pomocą pędzla, olejarki ręcznej lub rozpylacza.
Rasierpinsel und andere Bürsten zur Körperpflege (ohne Zahn- und Haarbürsten)Pędzle do golenia, szczotki do pielęgnacji ciała (z wyłączeniem szczoteczek do zębów i szczotek do włosów)
Nur Anwendungen als Repellent, ausgebracht mit Handschuh oder Pinsel, dürfen zugelassen werden.Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka odstraszającego nakładanego z użyciem rękawic lub pędzla.
Borsten und Tierhaare zum Herstellen von Besen, Bürsten oder Pinseln (Position 0502); Rosshaar und Rosshaarabfälle (Position 0511);szczeciny lub sierści zwierzęcej do wyrobu szczotek lub pędzli (pozycja 0502); włosia końskiego lub odpadów włosia końskiego (pozycja 0511);
Zahnbürsten, Rasierpinsel, Haarbürsten, Nagelbürsten, Wimpernbürstchen und andere Bürsten zur Körperpflege, einschließlich Bürsten, die Teile von Apparaten sindSzczoteczki do zębów, pędzle do golenia, szczotki do włosów, szczoteczki do rąk, szczoteczki do rzęs oraz pozostałe szczoteczki kosmetyczne do użytku osobistego, włączając szczotki stanowiące części urządzeń