"Pflanzgut" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Pflanzgutsadzonka

Beispieltexte mit "Pflanzgut"

Zugekauftes Saat- und PflanzgutZakupione nasiona i sadzonki
Anforderungen an zertifiziertes PflanzgutMinimalne warunki dla sadzeniaków kwalifikowanych
Innerbetrieblich erzeugtes und verbrauchtes Saat- und PflanzgutNasiona i sadzonki własnej produkcji wykorzystane w gospodarstwie
Sämereien und Pflanzgut auf dem AckerlandNasiona i sadzonki na gruntach ornych
EU-Klassen für zertifiziertes Pflanzgut von KartoffelnUnijne klasy sadzeniaków kwalifikowanych
Hinweis, dass das Saatgut und daraus erzeugte Pflanzgut weniger strengen Anforderungen genügt.wzmianka o tym, że nasiona i materiał nasadzeniowy wytworzony z tych nasion spełniają mniej rygorystyczne wymogi.
Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland (ohne Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Ölsaaten)Grunty orne pod uprawami nasiennymi i sadzonkami (z wyłączeniem zbóż, suchych roślin warzywnych, ziemniaków i roślin ziarnistych oleistych)
Alter der als Pflanzgut verwendeten Sämlinge oder Stecklinge, ob unterschnitten, verschult oder getopftWiek materiału sadzeniowego z sadzonek lub zrzezów, czy są to podcięcia lub transplanty lub materiał konteneryzowany
Sämtliches im Betrieb erzeugtes und verbrauchtes Saat- und Pflanzgut (einschließlich Blumenzwiebeln und Knollen).Wszystkie nasiona i sadzonki (w tym cebulki, podziemne łodygi bulwiaste i bulwy) własnej produkcji wykorzystane w gospodarstwie.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Anforderungen an Basis-KartoffelpflanzgutWarunki dla sadzeniaków elitarnych
Mindestanforderungen an Partien von Kartoffel-VorstufenpflanzgutMinimalne warunki dla partii sadzeniaków przedbazowych
mit Mindestanforderungen an Vorstufenpflanzgut von Kartoffeln und mit den EU-Klassen für dieses Vorstufenpflanzgutokreślająca minimalne warunki i unijne klasy sadzeniaków przedbazowych
Probenahme bei Saat- und PflanzgutpartienPobieranie próbek partii nasion i innego materiału rozmnożeniowego roślin
EU-Klassen für Basispflanzgut von KartoffelnUnijne klasy sadzeniaków elitarnych
Mindestanforderungen an Vorstufenpflanzgut von KartoffelnMinimalne warunki dla sadzeniaków przedbazowych
Für Basispflanzgut „EU-Klasse E“ gelten folgende Anforderungen:Warunki dla sadzeniaków elitarnych „unijnej klasy E” są następujące:
Sämtliches zugekaufte Saat- und Pflanzgut, einschließlich Blumenzwiebeln und Knollen.Wszystkie zakupione nasiona i sadzonki, w tym cebulki, podziemne łodygi bulwiaste i bulwy.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Vorstufenpflanzgut von Kartoffeln die folgenden Mindestanforderungen erfüllt:Państwa członkowskie zapewniają, aby sadzeniaki spełniały następujące warunki minimalne:
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Partien von Kartoffel-Vorstufenpflanzgut die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:Państwa członkowskie stanowią, że sadzeniaki spełniają następujące warunki minimalne: