"Option" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Optionopcja

Beispieltexte mit "Option"

Option Störlampeopcja lampy sygnalizacji zakłócenia
Option Anschlag ist nicht aktiviertOpcja zderzaka nieaktywowana
Option 1 — Tötung und vollständige Vernichtung aller Tierewariant 1 – uśmiercenie i całkowite zniszczenie wszystkich zwierząt
Option 2 — Tötung und vollständige Vernichtung nur der verdächtigen Tierewariant 2 – uśmiercenie i całkowite zniszczenie wyłącznie podatnych zwierząt
Option A: Behandlung über 1,5-2,0 normale Zellzyklen in Anwesenheit von cytoB;Wariant A: Poddawać działaniu substancji przez 1,5–2,0 zwykłych cykli komórkowych w obecności cytoB;
Option 3 — Nicht verpflichtende Tötung und vollständige Vernichtung der Tierewariant 3 – brak obowiązku uśmiercenia i całkowitego zniszczenia wszystkich zwierząt
Siehe Beschreibung der OptionZobacz opis opcji
als Option gegen Mehrpreis erhältlichna zamówienie można otrzymać za dopłatą
Die gewünschte Option ist nicht verfuegbarŻądana opcja jest niedostępna
Im Jahr 2005 übte Asker Brygge die Option aus.W 2005 r. spółka Asker Brygge postanowiła skorzystać z opcji.
einer eindeutig formulierten Überprüfungsklausel oder Option gemäß Buchstabe a, oderjednoznacznej klauzuli przeglądowej lub opcji zgodnie z lit. a);
klicken Sie auf die Schaltfläche Neu in der Werkzeugleiste und wählen Sie die Option PositionKliknij przycisk Nowy na pasku narzędzi i wybierz opcję Pozycja.
Am Ausübungstag der Option werden die fortgeführten Anschaffungskosten des Vermögenswertes bei WE 100 liegen.Zamortyzowany koszt składnika aktywów w momencie wykonania opcji będzie wynosił 100 jp.
Das Eigenkapitalinstrument besteht in einer eingebetteten Option auf Wandlung der Schuld in Eigenkapital des Emittenten.instrumentem kapitałowym jest wbudowana opcja zamiany zobowiązania na udziały/akcje własne emitenta.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

optionalopcjonalnie
Entladeroptionopcja urządzenia rozładowczego
Grafikoptionenopcje graficzne
Optionenopcje
Anschlagoptionenopcje zderzaka
optional Glasopcjonalnie szkło
Optionale Schnittstelleopcjonalny interfejs
internationale Adoptionadopcja międzynarodowa
Panel OptionenOpcje panelu
Fenster OptionsOkno Options (Opcje)
Unterspannung Optionenopcje podnapięciowe
mehrere Kalibrieroptionenwiele możliwości kalibracji
Sägeblattdrehzahl, optionalopcjonalna prędkość obrotowa tarczy piły
Optionen und Zubehöropcje i osprzęt
Abbildung mit Optionenrysunek z wyposażeniem specjalnym
Ausstattung und Optionenwyposażenie i opcje
Förderstation ohne Optionenstacja transportująca bez opcji
Thermoüberwachung Motor (Option)Czujnik termiczny silnika (opcja)
Anschlussoptionen für Saugstutzenopcje przyłączeń dla króćca ssącego
Optionen Datenauslesen via USB-SchnittstelleOpcje odczytu danych poprzez interfejs USB
optional Absperrschieber mit Nut (nicht dargestellt)Opcjonalna zasuwa zamykająca z wpustem (nie przedstawiona)
Optional mit Rutschkupplung und Kettenspeicher lieferbar.jako opcja dostępne ze sprzęgłem poślizgowym i zasobnikiem łańcuchowym.
optional einem oder mehreren Halbleiterchips mit elektrischer Schutzfunktionwyposażone w jeden lub więcej chipów półprzewodnikowych pełniących funkcję ochrony elektrycznej
Optionen: auf Berechnungen beruhende Methodik oder auf Messung beruhende Methodik.Proszę wskazać: metodyka oparta na obliczeniach lub metodyka oparta na pomiarach
Optionen: mitgliedstaatenspezifische Vorlage oder mitgliedstaatenspezifisches Dateiformat.Proszę określić, czy chodzi o specjalny krajowy wzór lub specjalny krajowy format pliku.
Optionen unter ‚Berechnungsfaktor‘: unterer Heizwert, Emissionsfaktor, Oxidationsfaktor, Umsetzungsfaktor, Kohlenstoffgehalt oder Biomasseanteil.W rubryce dotyczącej współczynnika obliczeniowego należy wybrać spośród następujących współczynników: wartość opałowa, współczynnik emisji, współczynnik utlenienia, współczynnik konwersji, zawartość węgla pierwiastkowego lub frakcja biomasy.
siehe auch Optionen und Zubehörpatrz opcje i osprzęt
eine Beschreibung sämtlicher Optionen,opis wszelkich opcji;
Entfernen Sie die optionale Auslaufrinne.Zdemontować opcjonalną rynnę wylotową.
Verwendung einer Media-Zoom-Kamera (Option)stosowanie kamery ccd do pomiarów metodą bezdotykową
Kauf- oder Verkaufsoptionen mit Barausgleich.Opcje kupna lub sprzedaży rozliczane w środkach pieniężnych.
Dreijahresoption auf börsengehandelte Aktien.trzyletnia opcja na udziały notowane na giełdzie.
Finanzderivate (ohne Währungsreserven) und MitarbeiteraktienoptionenPochodne instrumenty finansowe (niewchodzące w skład aktywów rezerwowych) oraz opcje na akcje dla pracowników