"Obstbau" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Obstbausadownictwo

Beispieltexte mit "Obstbau"

Feldarbeit (Pflügen, Säen, Ernten, Obstbau usw.); Viehhaltung (Futterbereitung, Fütterung, Melken, Tierpflege usw.);utrzymanie zwierząt gospodarskich (przygotowanie paszy, żywienie zwierząt, dojenie, opieka nad zwierzętami gospodarskimi itp.),

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Anhang 6 betrifft Saatgut von Kulturpflanzen der Landwirtschaft, des Gartenbaus, des Obstbaus, des Zierpflanzenbaus und des Weinbaus.Załącznik 6 dotyczy nasion i materiału rozmnożeniowego gatunków roślin rolniczych, warzywnych, owocowych, ozdobnych i winorośli.