"Oberfläche" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Oberflächepowierzchnia

Beispieltexte mit "Oberfläche"

gehärtete Oberflächepowierzchnia utwardzana
blendfrei mattierte Oberflächepowierzchnia matowana, w celu zapobieżenia olśnieniu
Oberfläche der Endpunkte aller StandrohrspiegelhöhenPowierzchnia reprezentująca poziom, na którym woda w stanie równowagi utrzymuje się w ściśle obudowanych studniach.
Oberfläche (z. B. mit oder ohne Furchen oder Löcher);powierzchnia (np. bez nacięć lub otworów bądź z nimi);
Warnung vor heißer Oberflächeostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Erforderliche Merkmale der OberflächeWymagane właściwości nawierzchni
Konstruktion und Vorbereitung der OberflächeKonstrukcja i przygotowanie nawierzchni
Dekor-Zierteile Aluminium mit geprägter OberflächeElementy wykończenia wnętrza w aluminium wytłaczanym
Dekor-Zierteile Aluminium mit gebürsteter OberflächeElementy wykończenia wnętrza w aluminium szczotkowanym
Er hat einen Ständer mit Kipp- und Schwenkmechanismus und eine spiegelungsfreie Oberfläche.Posiada on podstawę z mechanizmem obrotowo-uchylnym i powierzchnię przeciwodblaskową.
Es hat einen Ständer mit Kipp- und Schwenkmechanismus und eine spiegelungsfreie Oberfläche.Ma ono podstawę z mechanizmem obrotowo-uchylnym i powierzchnię przeciwodblaskową.
Fliesen mit einer Oberfläche von 0,3 m2 oder wenigerPłyty o maksymalnej powierzchni 0,3 m2
Nach ungefähr fünf Minuten wird die Oberfläche gereinigt.Po około 5 minutach powierzchnia jest czyszczona.
Nur auf der Oberfläche ungeschälter gefärbter gekochter EierTylko na powierzchni barwionych, gotowanych jaj w skorupkach
Die Oberfläche darf nicht zusätzlich mit Splitt abgestreut werden.na nawierzchni nie dodaje się żadnego dodatkowego kruszywa;
Von der Oberfläche in ein Bergwerk waagerecht hineinführender Gang.Poziome przejście z powierzchni ziemi do kopalni.
einer reliefartig erhabenen Oberfläche mit eingeprägten Undulationen undo podniesionej powierzchni wypukłej z wytłoczonymi fałdami; oraz
extrem glatte Oberfläche durch Ultra-Beschichtung, dadurch beste Spanabfuhrcałkowicie gładka powierzchnia dzięki bardzo cienkiej powłoce, a przez to lepsze odprowadzanie wiórów.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Mattenoberflächepowierzchnia górna maty
Oberflächenvergleichsmessungpomiar porównawczy powierzchni
Oberflächenvergleichsmusterwzorce porównawcze powierzchni
Oberflächenbehandlungobróbka powierzchni
Oberflächenwasserwoda powierzchniowa
heiße Oberflächengorące powierzchnie
mit Oberflächen-Beschichtungz powleczeniem powierzchni
Portables Oberflächen-Rauheitsmessgerätprzenośny przyrząd do pomiaru parametrów chropowatości powierzchni
Oberflächentyp des Meeresbodens.Typ powierzchni dna morza.
Oberflächentyp des Meeresgebiets.Typ powierzchni obszaru morza.
Oberflächenveredlung und WärmebehandlungObróbka metali i nakładanie powłok na metale
Umfeld der Erdoberflächeśrodowisko geologiczne na powierzchni Ziemi
Aufbau der Programmoberflächestruktura interfejsu programu
Bedien- und Beobachtungsoberflächepulpit obsługi i kontroli
sehr gute Oberflächengütebardzo dobra jakość powierzchni
Korrosions- und Oberflächenschutz;ochrona przed korozją lub ochrona powierzchni;
Bearbeiten von Kunststoff-Oberflächenobróbka powierzchni tworzyw sztucznych.
Lackiertechnik / OberflächenbehandlungTechnika lakiernicza / obróbka powierzchni
Oberflächenkontrolle auf allen Materialienkontrola powierzchni wszystkich materiałów
Oberflächen Rauheits- und Konturenmessgeräteprzyrządy do pomiaru chropowatości powierzchni i pomiaru konturowego
Oberflächengüte (z. B. Löcher, Schlitze usw.).wykończenie powierzchni (np. otwory, nacięcia itp.).
oberflächenbehandelt mit einem punktierten Haftvermittler undpowierzchni obrobionej porowatym przylepnym aktywatorem, oraz
Oberflächeneffektfahrzeuge (vollständig mit Schürzen ausgerüstete Fahrzeuge) mit allen folgenden Eigenschaften:Pojazdy na poduszce powietrznej (odmiana z pełnym fartuchem bocznym), mające wszystkie wymienione poniżej cechy charakterystyczne:
B Breite der ReibungsoberflächeB Szerokość powierzchni ciernej
Reduktions-Oxidations-Farbmuster innerhalb von 40 cm unterhalb der BodenoberflächeBarwa charakterystyczna dla procesu glejowego do głębokości 40 cm od powierzchni
die vorderen Schleifeinheiten (3) und (4) entfernen Spritzer auf der BlechoberflächeFrontowe zespoły szlifujące (3) oraz (4) usuwają ostre końce na powierzchni blachy.
Rauhigkeit der Reibungsoberfläche [7]Chropowatość powierzchni ciernej [7] 3,2 μm
Durchmessern mit unterbrochenen Oberflächenśrednice o przerywanych powierzchniach
Aerobe Mineralisierung im OberflächenwasserMineralizacja tlenowa w wodach powierzchniowych
Andere Veredlungsleistungen an MetalloberflächenPozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali
verschiedene Oberflächenbeschichtungen auf AnfrageRóżne rodzaje powłok na powierzchniach na zapytanie
Innendurchmesser der Reibungsoberfläche (Innenseite)Średnica wewnętrzna powierzchni ciernej (wewnętrznej)
aplanatische Leichtlinse mit Oberflächen-Beschichtunglekka soczewka aplanatyczna o powlekanej powierzchni