"Nieten" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Nietennitowanie

Beispieltexte mit "Nieten"

NIO NietenNitowanie nie OK
Nieten der entnommenen Länge zählenPoliczyć Ilość nitów skróconej długości
Das Ergebnis ist die Anzahl der abzuzählenden Nieten der zu entnehmenden GliederWynikiem jest liczba nitów do odliczenia usuwanych ogniw

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Art und Größe der zu verwendenden Nieten;typ i rozmiar nitu, jakiego należy użyć;
die Anlage ist ausschließlich dazu bestimmt zum Pressnieten eines KugelbolzensMaszyna jest przeznaczona wyłącznie do wciskowego nitowania sworznia kulistego.
mit Patronen betriebene Werkzeuge zum Nieten, Befestigen von Bolzen, Dübeln usw.Narzędzia do nitowania wybuchowego, wstrzeliwania kołków itp.