"Nichte" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Nichtebratanica

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Nichterzsurowce niemetaliczne
Nichterwerbsbevölkerungludność niepracująca
Nichteinhaltung der GenehmigungsauflagenNieprzestrzeganie warunków zezwolenia
Versetzung wegen Nichteignungdegradacja
Maßnahmen bei NichteinhaltungŚrodki w przypadku stwierdzenia niezgodności
bei Nichteinhaltung DatenverlustW przeciwny razie możliwość utraty danych
Sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte (S.1443)Osoby fizyczne uzyskujące dochody z innych niezarobkowych źródeł (S.1443)
Nichteinhaltung der vorgeschriebenen ÜberwachungszyklenNieprzestrzeganie podanych cykli monitorowania i kontroli.
Nichterfüllung der einschlägigen Zulassungsanforderungen;nieprzestrzeganie odpowiednich wymogów akredytacyjnych;
Nichteinhaltung der technischen Vorschriften des ProtokollsNieprzestrzeganie zobowiązań technicznych wynikających z protokołu
Nichterfüllung der Pflichten des Inhabers der EntscheidungNiewywiązanie się z obowiązków przez posiadacza decyzji
Nichteinhaltung der Vorschriften und Entzug der ACC3-BenennungNiezgodność z przepisami i wycofywanie oznaczenia ACC3
Nichterfüllung der Bedingungen für ErgänzungskapitalinstrumenteKonsekwencje zaprzestania spełniania warunków obowiązujących w odniesieniu do instrumentów w Tier II
Nichtelektrische Industrie- und Laboratoriumsöfen (ohne Backöfen), VerbrennungsöfenPiece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem pieców piekarskich
bei Nichteinhaltung Datenverlust möglichW przeciwny razie możliwość utraty danych.!
Fälle der Nichterfüllung wiederholt auftreten,powtarzających się naruszeń;
der Grundursache der Nichteinhaltung nachzugehen;ustala przyczynę źródłową braku zgodności;
vernichtete Mengen mit entsprechender Begründung;ilości zniszczone oraz uzasadnienie takiego zniszczenia;
Herstellung von nichtelektrischen HaushaltsgerätenProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Vermögenswerte oder Forderungen (aus Nichterfüllung)Aktywa lub należności (wynikające z niewykonania zobowiązań)
Tatsächliche Pflichtsozialbeiträge der Nichterwerbstätigen [62]Obowiązkowe faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby niezatrudnione [62]