"Minuten" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Minutenminuty

Beispieltexte mit "Minuten"

Eingabewert in MinutenWartość podawana w minutach
Dauer des Abschnittes in MinutenCzas trwania fazy w minutach
Einschalten nach mehr als zwei MinutenWłączenie po ponad dwóch minutach
Einschalten innerhalb von zwei MinutenWłączenie w ciągu dwóch minut
die Abkühlzeit beträgt ungefähr 2 MinutenCzas stygnięcia wynosi około 2 minut.
t Zeit vom Beginn der Erwärmung des Kraftstoffbehälters in Minuten.t czas od początku przyrostu ciepła zbiornika, w minutach.
entwickelt für Reisegeschwindigkeiten größer als Mach 1,2 für mehr als 30 Minuten.Przeznaczone do lotów z prędkościami powyżej Ma = 1,2 przez ponad trzydzieści minut;
Die Trockenzeit in Minuten insgesamtCzas suszenia w minutach razem
Die Winkel werden in Grad und Minuten angegeben.Kąty wyrażane są w stopniach i minutach.
Die Proben müssen mindestens 10 Minuten abkühlen.Próbki należy pozostawić do schłodzenia przez przynajmniej 10 minut.
Die eingestellte Solltemperatur wurde 15 Minuten langUstawiona temperatura zadana nie została przez 15 minut
Anzeige-Bildschirmschoner schaltet sich nach x Minuten einKomunikat "wygaszacz ekranu" włącza się po x minutach.
Nach ungefähr fünf Minuten wird die Oberfläche gereinigt.Po około 5 minutach powierzchnia jest czyszczona.
Den Antrieb 30 Minuten laufen lassen und gegebenenfalls nachspannenUruchomić napęd na 30 minut i w razie potrzeby ponownie naprężyć

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kurzzeitmesser (Minutenzähler, Sekundenzähler)Regulatory programujące czasowo, zadajniki czasu i podobne
der Uhrzeit in Stunden, Minuten, und Sekunden,czas w godzinach, minutach i sekundach;
mit Feineinstellung, Nonius 1/12° = 5 Minuten, parallaxfreie Ablesungz układem dokładnej regulacji, noniusz o dokładności odczytu 1/12° = 5 minut, odczyt pozbawiony paralaksy
Art der Reserve (z. B. Primärreserve, Sekundärreserve, Minutenreserve),rodzaj rezerwy (np. rezerwa regulacji pierwotnej, rezerwa regulacji wtórnej, rezerwa odtworzeniowa),
Methode A, soweit die Anodeneffekt-Minuten je Zelltag aufgezeichnet werden;metodę A, przewidującą rejestrację czasu trwania efektu anodowego na wanno-dobę;
für alle anderen Flugzeuge 30 Minuten Flugzeit mit der Reisefluggeschwindigkeit30 minutom lotu z prędkością przelotową dla wszystkich innych samolotów;
Steigungskoeffizient [(kg CF4/produzierte t Al)/(Anodeneffekt-Minuten/Zelltag)].nachylenie współczynnika emisji [(kg CF4/t produkowanego Al)/(czas trwania efektu anodowego/wanno-doba)].
der Installationsvorgang kann je nach Rechnerleistung einige Minuten in Anspruch nehmenInstalacja może trwać kilka minut w zależności od mocy obliczeniowej komputera.