"Minderheitenrecht" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Minderheitenrechtprawa mniejszości

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Minderheitenrechte Erhebung genauer Daten über die Größe der Minderheitengruppen in Albanien.Zapewnienie przestrzegania praw mniejszości Należy zebrać dokładne dane dotyczące liczebności mniejszości w Albanii.