"Messer" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Messernóż

Beispieltexte mit "Messer"

Messer für Liliputnoże do typu liliput
Messer mit Abbrechklingenóż z odłamywanym ostrzem
Messer für Ringschneidernóż do wycinaa pierścieni
Mittelbolzen für Messersworzeń środkowy
Messer mit leichtem Daumendruck ansetzennóż lekko docisnąć kciukiem
Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder mechanische Geräte, für die HolzbearbeitungNoże i ostrza tnące, do maszyn i urządzeń mechanicznych, do obróbki drewna
Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder mechanische Geräte, für die MetallbearbeitungNoże i ostrza tnące, do maszyn i urządzeń mechanicznych, do obróbki metalu
Messer (ohne solche für Maschinen); Griffe und Klingen für Messer; Scheren und ScherenblätterNoże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich
Messer und Schneidklingen, aus unedlen Metallen, für Küchenmaschinen oder Maschinen für die NahrungsmittelindustrieNoże i ostrza tnące, do urządzeń kuchennych lub do maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym
festes Anschlaglineal über die gesamte Tischbreite 90° zum Messerstały liniał oporowy wzdłuż całej szerokości stołu 90° do noża
Gasballone müssen mit einem Messer ausgestattet sein.Balony gazowe wyposaża się w nóż.
Andere Messer und Schneidklingen für Maschinen oder mechanische GeräteNoże i ostrza tnące do maszyn lub urządzeń mechanicznych, pozostałe
Köpfe, Kämme, Klingen, Messer und Schneidblätter für elektrische Rasierapparate oder elektrische Haarschneide- und -schermaschinen gehören zur Position 8510.Głowice, nożyki i płytki tnące elektrycznych maszynek do golenia lub strzyżenia objęte są pozycją 8510.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Felgendurchmesserśrednica felgi
Abmantelungsmesserściągania płaszcza
Abstechmesserprzecinaki ze stali
Bahndurchmesserśrednica obucha
Bildvermesseranalizator obrazu
mit Stahlmesserze stalowym nożem
max. Sägeblattdurchmessermaks. średnica tarczy piły
Digitaler Handdrehzahlmesserręczny obrotomierz cyfrowy
elektronischer Neigungsmesserelektroniczny pochyłomierz
elektronischer Handdrehzahlmesserelektroniczny obrotomierz ręczny
mit Messerspitzenze szczękami górnymi
Eckmesserkopf 90°głowice frezarskie kątowe 90°
einfacher Messerwechselłatwa wymiana noży
Sägeblattdurchmesser max.maks. średnica brzeszczotu
Neigungsmesser, elektronischepochyłomierz, elektroniczny
Messerkopf ohne WSPgłowica frezowa bez płytek
Messerschnäbel für Nutdurchmesserszczęki miernicze do średnicy rowków
Kabel- und Montagemessernóż do przewodów
Schiene für Winkelmesserszyna do kątomierza
Zug- und Druckkraftmessersiłomierze do pomiaru sił rozciągających i ściskających
elektronischer, digitaler Handdrehzahlmesserelektroniczny, ręczny obrotomierz cyfrowy
Durchmesser bis max.maks. średnica do
Durchmesser der Lupeśrednica lupy
Abisoliermesser als Ersatznoże jako część wymienna
Durchmesser vom Objektfeldśrednica pole obiektywu
Anzugsschraube für Messerkopfśruba mocująca głowicy noża
Messerformen und ihre Einsatzgebietekształty noży i obszary ich zastosowania
Messen von Bohrungsdurchmessern und feststellen möglicher Formfehler.mierzenie średnicy otworów i ustalanie możliwych błędów kształtu.
Messerbalken mit verstellbaren Gegengewicht und herausziehbarer Griffstangebelka nożowa z regulowanym przeciwciężarem i wysuwanym prętem uchwytowym
Messen von Durchmessern, Radien, Winkel, Abständen usw., sowie zur 2D-Werkstückausrichtung (statisch)pomiar średnic, promieni, kątów, odstępów itp., jak też do ustawiania przedmiotu obrabianego 2d (statycznie)
mit 6 Biegesegmenten für Rohre von 6-18 mm Außendurchmesserz 6 segmentami gnącymi do rur o średnicach zewnętrznych od 6-18 mm.
Mehrbereich-Spannzangen zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesserwielozakresowe tuleje zaciskowe do mocowania do maks. 1 mm poniżej średnicy nominalnej.
Spitzenwinkel 60°, gehärtet und geschliffen, mit kleinem Gehäusedurchmesserkąt wierzchołkowy 60°, hartowane i szlifowane, z niewielkimi średnicami obudowy
C „x“ mal die Anzahl der Löcher für die Befestigungsbolzen und LochkreisdurchmesserC Liczba „x” otworów na śruby mocujące i ich rozstaw
mit verlängerter Laufspitze 60°/30°, gehärtet und geschliffen, mit kleinem Gehäusedurchmesserz przedłużonym kłem obrotowym 60°/30°, hartowane i szlifowane, z niewielkimi średnicami obudowy
Instrumente, Apparate und Geräte für die Geodäsie, Topografie, Fotogrammmetrie, Hydrografie, Ozeanografie, Hydrologie, Meteorologie oder Geophysik, ausgenommen Kompasse; EntfernungsmesserPrzyrządy i urządzenia geodezyjne (włączając do pomiarów fotogrametrycznych), hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze
Ober- und Untermesser gehärtetnóż górny i dolny hartowany
mit Messerspitzen, mit Feineinstellungze szczękami górnymi, ze śrubą nastawczą
mit Messerspitzen, ohne Feineinstellungze szczękami górnymi, bez śruby nastawczej
ohne Messerspitzen, mit Feineinstellungbez szczęk górnych, z mechanizmem dokładnego nastawiania
Durchmessern mit unterbrochenen Oberflächenśrednice o przerywanych powierzchniach
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 2wynik badania emisji dla paliwa wzorcowego 2
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 3wynik badania emisji dla paliwa wzorcowego 3