"Messe" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Messetargi

Beispieltexte mit "Messe"

Ist die Teilnahme auf die erstmalige Teilnahme an einer Messe oder Ausstellung beschränkt?Czy przedmiotowy udział ogranicza się do pierwszego udziału w targach lub wystawie?

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Felgendurchmesserśrednica felgi
Abmantelungsmesserściągania płaszcza
Abstechmesserprzecinaki ze stali
Bahndurchmesserśrednica obucha
Bildvermesseranalizator obrazu
Messeinsätze hartmetallbestücktkońcówki pomiarowe: pokryte węglikami spiekanymi
Verschleiß messenpomiar zużycia
axialer Messeinsatzhalterosiowy uchwyt końcówek pomiarowych
Sägeblattdurchmesser max.maks. średnica brzeszczotu
Digitaler Handdrehzahlmesserręczny obrotomierz cyfrowy
gemessener Schallleistungspegelzmierzony poziom ciśnienia akustycznego
Messer für Liliputnoże do typu liliput
Messen der Nutbreitemierzenie szerokości rowka
Messeinsätze mit Zubehörkońcówki pomiarowe z wyposażeniem
Messeinsätze für Messuhrenkońcówki pomiarowe do czujników zegarowych
Messeinsätze für Messtasterkońcówki pomiarowe do czujników pomiarowych
Durchmesser bis max.maks. średnica do
Durchmesser der Lupeśrednica lupy
in angemessenen Abständenw odpowiednich odstępach czasu
Abisoliermesser als Ersatznoże jako część wymienna
Anzugsschraube für Messerkopfśruba mocująca głowicy noża
Messeinsätze mit 1 Messeinsatzkońcówki pomiarowe z 1 końcówką pomiarową
Messeinsatzträger mit 8 mm Aufnahmeuchwyt końcówek pomiarowych z mocowaniem 8 mm
Messerformen und ihre Einsatzgebietekształty noży i obszary ich zastosowania
Messeinrichtungen in der PrüfkammerOgólne wyposażenie komory badań
Messer mit leichtem Daumendruck ansetzennóż lekko docisnąć kciukiem
Messelement, Messköpfe und Messeinsätze auswechselbarwymienny element pomiarowy, głowice pomiarowe oraz końcówki pomiarowe
Messen von Rechtwinkligkeits- und Geradheitsabweichungenpomiar odchyleń prostopadłości i prostoliniowości
Kleinste zu messende Bohrungnajmniejszy, możliwy do zmierzenia otwór
gemessen bei maximaler Temperaturpomiar przy maksymalnej temperaturze
mit Messerspitzen, mit Feineinstellungze szczękami górnymi, ze śrubą nastawczą
Friktionskupplung zum feinfühligen Messensprzęgło cierne do precyzyjnych pomiarów
Durchmessern mit unterbrochenen Oberflächenśrednice o przerywanych powierzchniach
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 2wynik badania emisji dla paliwa wzorcowego 2
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 3wynik badania emisji dla paliwa wzorcowego 3