"Marktüberwachung" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Marktüberwachungkontrola rynku

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Koordinierung der Marktüberwachungs- und DurchsetzungstätigkeitKoordynacja nadzoru rynku i egzekwowania prawa
Die zuständigen Behörden koordinieren ihre Marktüberwachungs- und Durchsetzungstätigkeit.Właściwe organy koordynują swoją działalność w zakresie nadzoru rynku i egzekwowania przepisów prawnych.
Maßnahmen zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 sowohl in Bezug auf die Akkreditierungsinfrastrukturen als auch auf die Marktüberwachung,realizacja działań w ramach rozporządzenia (WE) nr 765/2008, w odniesieniu do infrastruktury akredytacji i nadzoru rynkowego,