"Mann" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Mannmężczyzna

Beispieltexte mit "Mann"

Gleichheit von Mann und Fraurówność mężczyzn i kobiet
großer Mann mit großem HerzenWielki człowiek z wielkim sercem
mit seiner warmherzigen, unkomplizierten Art hat sich der große Mann mit großem Herzen viele Freunde gewonnenTo serdeczne, prostolinijne podejście zdobyło temu wielkiemu człowiekowi z wielkim sercem wielu przyjaciół.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Bergmanngórnik
Ehemannmąż
Feuerwehrmannstrażak
jedermannkażdy
Mannschaftdrużyna
Geschäftsführer ist MustermannJej dyrektorem zarządzającym jest Mustermann
Geburtsdatum: 1.7.1973, Sohn des ehemaligen Staatspräsidenten, Geschäftsmannurodzony 1 lipca 1973 r., syn byłego prezydenta, biznesmen
Informationen zu unbemannten Freiballonen;informacje o balonach wolnych bezzałogowych;
Die Bodennutzungsangabe ist für jedermann verbindlich.Wskazanie zagospodarowania przestrzennego jest wiążące dla wszystkich.
Unbemannte Luftfahrzeuge mit einer der folgenden Eigenschaften:Bezzałogowe pojazdy powietrzne, mające jedną z następujących możliwości:
Geschäftsmann, der der Familie des Präsidenten Assad nahesteht.Biznesmen blisko związany z rodziną prezydenta Bashara Al-Assada.
Bekannter Geschäftsmann, Nutznießer und Unterstützer des Regimes.Zamożny biznesmen czerpiący zyski dzięki reżimowi i wspierający go.
bemannte, ungefesselte Tauchfahrzeuge mit einer der folgenden Eigenschaften:Załogowe, swobodne pojazdy podwodne, posiadające jedną z poniższych cech:
Geschäftsmann, aktiv beteiligt an Finanzgeschäften der Familie Lukaschenko.Przedsiębiorca aktywnie uczestniczący w operacjach finansowych, w które zaangażowana jest rodzina Aleksandra Łukaszenki.