"Müll" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Müllśmieci

Beispieltexte mit "Müll"

Schutz und Wiederherstellung der Meeresbiodiversität – Einsammeln von MüllOchrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej – zbieranie odpadów

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Müllsäckeworki na śmieci
Müllereimłynarstwo
Hausmüllodpady komunalne
Müllverbrennungspalanie odpadów
Müllergaze, nicht konfektioniert,gazy młynarskiej, niegotowej,
bei Kunststoffmüll entsorgenutylizować wraz z odpadami plastikowymi
Müllergaze, auch konfektioniert [79]Gaza młynarska, nawet gotowa [79]
Müllergaze, auch konfektioniert [85]Gaza młynarska, nawet gotowa [85]
Batterie als Sondermüll entsorgenBaterię oddać do utylizacji jako odpad specjalny
Getreidenetzapparate für die Müllerei (Position 8437);maszyn do nawilżania ziarna (pozycja 8437);
Projekte, mit denen der Umgang mit Sondermüll im Haushalt verbessert werden soll.Projekty utworzone w celu usprawnienia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych.
Für die kontrollierte Entsorgung von Abfall auf dem oder im Boden verwendete Müllablagerungsstätte.Składowisko odpadów wykorzystywane w celu kontrolowanego składowania odpadów na powierzchni terenu lub pod jego powierzchnią.
Befindet sich in der Nähe des Betriebs eine Mülldeponie, so muss der Unternehmer die zuständige Behörde informieren.jeżeli w sąsiedztwie gospodarstwa znajduje się wysypisko śmieci, podmiot informuje o tym właściwy organ.
Gebiet, in dem Abwasserleckagen, der Einsatz von Düngemitteln oder Pestiziden oder die Errichtung von Mülldeponien untersagt sind.Obszar, na którym obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków do gleby, stosowania nawozów i pestycydów oraz lokalizacji zakładów unieszkodliwiania odpadów.
falls Schmierstoffe eingesetzt werden, z. B. für Motor, sind diese als Altöl zu entsorgen, wobei die synthetischen Öle als Sondermüll zu entsorgen sindw przypadku stosowania smarów i olei, np. silnikowych, należy je utylizować jako przepracowany olej, przy czym olej syntetyczny należy utylizować jako odpad specjalny.