"Lenkrolle" auf Polnisch


Deutsch

Polnisch Übersetzung

Lenkrollekrążek kierujący

Beispieltexte mit "Lenkrolle"

Rad Lenkrolle PeilstabKółko kierujące sondy prętowej
Die Lenkrolle kann an verschiedenen Waren wie Einkaufswagen, Betten für Krankenanstalten und anderen Möbeln angebracht werden.Koło obrotowe może być montowane na różnych artykułach, takich jak wózki, łóżka szpitalne i innych meblach.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Kettenumlenkrollerolka zwrotna łańcucha
Umlenkrollekrążek zwrotny
Umlenkrolle für G - SchleifbandRolki nawrotne po stornie napędu dla taśmy szlifierskiej G
Antriebs-, Umlenkrollen und BandagenKrążki napędowe i zwrotne oraz opaski
Lagerung der Umlenkrolle vom SchleifbandŁożyskowanie rolki nawrotnej taśmy szlifierskiej
Umlenkrolle - Antriebseitig für G - SchleifbandRolki nawrotne po stronie napędu dla taśmy szlifierskiej G
das Schleifband muss bündig mit den Umlenkrollen laufenTaśma szlifierska powinna przebiegać ściśle przylegając do rolki nawrotnej.
Antriebsriemen und Umlenkrollen auf Verschleiß kontrollierenKontrola pasów napędowych i rolek nawrotnych pod względem zużycia
Befestigungsschrauben lösen und Umlenkrolle nach hinten schiebenPoluzować śruby mocujące i przesunąć rolkę nawrotną w tył.