"Leitungen" auf Polnisch


Deutsch
Polnisch
Leitungenprzewody

Beispieltexte mit "Leitungen"

Sichtkontrolle der LeitungenKontrola wzrokowa przewodów
entleeren Sie die LeitungenOpróżnić przewody.
elektrische Bauteile, elektrische Leitungenelementy elektryczne, przewody elektryczne
entleeren Sie vor dem Einbau des Gerätes die LeitungenPrzed zamontowaniem urządzenia należy opróżnić przewody.
Alle Systemabschnitte / Leitungen drucklos schalten!Wszystkie odcinki systemu / przewody należy poddać dekompresji!
Emissionen aus Behältern, Leitungen und gelagerten ChemikalienEmisje ze zbiorników, rurociągów i magazynowanych chemikaliów
Leitungen ausgestattetInstalacja zgrzewania wyposażona jest w przewody i komponenty będące pod napięciem.
Leitungen oder Kabel sofort austauschenPoluzowane połączenia należy z powrotem umocować, a uszkodzone przewody lub kable niezwłocznie wymienić na nowe.
Leitungen muss immer eine zweite Person anwesend sein, die im Notfall den Hauptschalter ausschaltet oder den Stecker ziehtPrzy wykonywaniu wszystkich czynności przy podzespołach maszyny lub przewodach znajdujących się pod napięciem należy zapewnić, aby zawsze była obecna druga osoba, która w sytuacji zagrożenia wyłączy wyłącznik główny lub wyciągnie wtyczkę z gniazda.

Weitere Deutsch-Polnisch Übersetzungen

Förderleitungenprzewody transportujące
Betriebsanleitungen-Zuliefererinstrukcje obsługi poddostawców
weitere BetriebsanleitungenDalsze instrukcje eksploatacji
Innenreinigung von Rohrleitungenczyszczenie wewnętrzne rurociągów.
Schallisolierung von RohrleitungenStosowanie izolacji dźwiękowej kanałów
Hauptkabelbündel und Sensor-/BetätigungsleitungenGłówna wiązka elektryczna i przewody czujników/siłowników
Schärfegrad/Funktionszustand (für Zuleitungen)Stopień intensywności/status funkcji (dla linii zasilających)
Stromversorgung und Telekommunikationsleitungen;możliwość podłączenia elektryczności i łączności telefonicznej,
Prüfebene/Funktionszustand (für Sensorleitungen)Poziom badań/stan funkcjonalny (dla przewodów sygnałowych)
für Gas- oder FlüssigkeitsleitungenOdpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy
für Gas- oder FlüssigkeitsleitungenOdpowiednim do przesyłania gazów lub cieczy
für Starkstromfreileitungen und FahrleitungenDo napowietrznych linii przesyłowych elektroenergetycznych lub linii trakcyjnych
Senkung der Fließgeschwindigkeit in RohrleitungenZmniejszenie prędkości przepływu w kanałach
Rohrfernleitungen, Fernmelde- und Energieübertragungsleitungenrurociągi, linie komunikacyjne i elektroenergetyczne,
leitungenMaksymalne dozwolone zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej w przewodach prądu stałego
leitungenMaksymalne dozwolone zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej w przewodach prądu przemiennego
Pneumatikleitungen undicht oder geknicktprzewody pneumatyczne nieszczelne lub załamane
Pneumatikleitungen prüfen, ggf. erneuernSkontrolować przewody pneumatyczne i w razie potrzeby wymienić.
Betriebs- und Wartungsanleitungen von ZulieferteilenInstrukcje eksploatacji i konserwacji części dostarczonych przez poddostawców
Pneumatikleitungen fachgerecht verlegen und montierenprzewody sprężonego powietrza należy rozprowadzać i montować w fachowy sposób!
Fernübertragungssegmente von Mietleitungen für GroßkundenHurtowe segmenty transmisyjne łączy dzierżawionych.
Flexible Hochdruck-Rohrleitungen für Über- und Unterwasseranwendungen.Elastyczny rurociąg używany przy wysokim ciśnieniu o zastosowaniu podmorskim i na powierzchni wody.
Vorrangiger Korridor ‚Erdölversorgungsleitungen in Mittelosteuropa‘ (OSC)Priorytetowy korytarz »Połączenia dostawcze ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej«